A N U N Ţ

În ziua de 9 octombrie 2023, ora 12:00 la Sala de Consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va avea loc susţinerea publică a tezei de
doctorat intitulată:

 

EVOLUȚII ALE VIOLENȚEI DOMESTICE, ÎN CUPLU, ÎN ROMÂNIA ÎNAINTE ȘI DUPĂ IMPLEMENTAREA ORDINULUI DE PROTECȚIE PROVIZORIU- O ANALIZĂ SOCIOLOGICĂ ASUPRA SERVICIILOR OFERITE ȘI A GRADULUI DE SIGURANȚĂ RESIMȚIT DE VICTIMELE BENEFICIARE,

de către
VLAD (CHIRVĂSUȚĂ) Angela,
în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:
Preşedinte:
Conf. dr. Adrian DAN
Conducător de doctorat:
Prof. dr. Dan BANCIU

Referenţi oficiali:
1. Prof.dr. Maria VOINEA
2. Prof.dr. Nicu GAVRILUȚĂ
3. C.șII dr. Ecaterina BALICA

Rezumat teză și CV-uri
Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.