A N U N Ţ

 

În  ziua  de 21  septembrie 2023, ora 10:00 în cadrul Școlii Doctorale,
va  avea  loc  presusţinerea  tezei  de
doctorat intitulată:

 

Imaginea lui Padmasambhava în Zangs gling ma

de  către

 MAIDANUC IULIAN LUCIAN