A N U N Ţ

În ziua de 4 noiembrie 2022, ora 15:00 la Sala de Consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va avea loc susţinerea publică a tezei de
doctorat intitulată:

DIGITAL DIVIDES AND AMBIVALENCE. A SOCIOLOGICAL STUDY OF THE DIGITAL TRANSFORMATION,

de către
HOSSZU Ramona Alexandra,
în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:
Preşedinte:
Conf. dr. Darie CRISTEA
Conducător de doctorat:
Prof. dr. Cosima RUGHINIȘ

Referenţi oficiali:
1. Prof.dr. Laura GRUNBERG
2. Conf. dr. Bogdan NADOLU
3. Prof.dr. Michael FLAHERTY

Rezumat teză și CV-uri
Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.