A N U N Ţ

În ziua de 30 septembrie 2022, ora 12:00 la Sala de Consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va avea loc susţinerea publică a tezei de
doctorat intitulată:

AGENȚIA DE ȘTIRI SPUTNIK:CARACTERISTICILE COMUNITĂȚILOR IMAGINALE FORMATE ÎN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA,

de către
ȘTEFAN Bogdan Gabriel,
în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:
Preşedinte:
Prof. dr. Cosima RUGHINIȘ1
Conducător de doctorat:
Prof. dr. Vasile DÎNCU

Referenţi oficiali:
1. Prof.dr. Dan BANCIU
2. Prof.dr. Nicu GAVRILUȚĂ
3. Prof.dr. Dan CHIRIBUCĂ

Rezumat teză și CV-uri
Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.