În ziua de 12 aprilie 2021, ora 10:00
va avea loc online susţinerea tezei de
doctorat intitulată:

 

MIGRAȚIA PĂRINȚILOR ȘI
INTEGRAREA ȘCOLARĂ A COPIILOR
de către

STANCIU Raluca Malvina,
în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:
Președinte: Conf. dr. Darie Cristea

Conducător de doctorat:
Prof. dr. Poliana Ștefănescu

Referenți:
1. Conf. dr. Raluca Popescu (Irofti) – Universitatea din București
2. Cș.I dr. Simona Stănescu – ICCV, Academia Română
3. Cș.II dr. Otilia Apostu – Institutul de Științe ale Educației, București

 

Rezumat și CV-uri
Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.