În ziua de 24 noiembrie 2020, ora 11:00 la Sala Senatului, Rectorat,
va avea loc susţinerea publică, on-line, a tezei de
doctorat intitulată:

 

SOCIOLOGIA COPILĂRIEI CONTEXT TEORETIC ȘI NOI REALITĂȚI DIN ROMÂNIA. FORME DE MANIFESTARE A PARTICIPĂRII SOCIALE A COPIILOR ÎN MEDIUL ȘCOLAR,

de către

POPA LAVINIA ANIELA
în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:
Preşedinte:
Prof.dr. Cosima Rughiniș
Conducător de doctorat:
Prof. dr. Valentina Marinescu

Referenţi oficiali:
1. Prof.dr. Florin Lazăr;
2. Prof.dr. Nicu Gavriluță;
3. Prof.dr. Dorin Popa.

 

Rezumat și CV-uri
Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.