În ziua de 11 septembrie 2020, ora 10:00
va avea loc online presusţinerea tezei de
doctorat intitulată:

 

AVANTAJE ȘI RISCURI ALE INTERNETULUI PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI – STRATEGII DE MEDIERE DIGITALĂ PARENTALĂ ȘI ȘCOLARĂ

 

de către

RODIDEAL Anda Anca,
în vederea avizării pentru susținerea publică

 

Componenţa comisiei de îndrumare a tezei de doctorat:

Conducător de doctorat:
Prof. dr. Valentina Marinescu

Membri:
1. Prof.dr. Mihaela Lambru
2. Prof. dr. Gabriel Jderu
3. Prof. dr. Florin Lazăr