OFERTA DE STUDII UNIVERSITARE AVANSATE PENTRU DOCTORANZII ÎNMATRICULAŢI LA 02.10.2017, DISCIPLINE DEDICATE COMPETENŢELOR TRANSVERSALE

Semestrul II, anul universitar 2017/2018

Managementul eticii în spațiul universitar (6 credite ECTS) – prof. dr. Valentin Mureșan

Număr ore de curs:  24

Cursul se va desfășura la Facultatea de Filosofie, Spl. Independenţei, nr.204, la sala Doctorate, în zilele de luni, orele 18,00 -20,00.

Metodologia scrierii şi cercetării academice (6 credite ECTS) – prof. dr. Ion Vezeanu (Université de Grenoble-Alpes).

Număr ore de curs: 28

Cursul se va desfășura la Facultatea de Filosofie, Spl. Independenţei, nr.204, la sala Doctorate, în zilele de vineri, orele 18,00 -20,00.

Dezvoltare profesională și performanță didactică în învățământul superior (9 credite ECTS) prof. dr. Romiţă Iucu.

Număr ore de curs: 28

Cursul se va desfășura la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Șoseaua Panduri 90, Sala de Consiliu, în zilele de joi- 15 Martie,12 Aprilie, 10 Mai, 14 Iunie, orele 14,00 – 18,00.

Ştiinţele comunicării şi ştiinţele politice (8 credite ECTS) – Prof.dr. Camelia Beciu

Număr ore de curs: 42

Cursul se va desfășura la sediul Şcolii Doctorale, Universitate, str. Academiei, nr.14 – intrarea Facultatea de Matematică, et. 4, sala 402, în zilele de luni, orele 17,00-20,00.

Comunicare organizaţională: paradigme şi direcţii de cercetare (8 credite ECTS) – Prof.dr. Camelia Cmeciu

Număr ore de curs: 42

Cursul se va desfășura la sediul Şcolii Doctorale, Universitate, str. Academiei, nr.14 – intrarea Facultatea de Matematică, et. 4, sala 421, în zilele de marţi, orele 18,00-21,00.