Parcurgerea și promovarea cursului de Deontologie academică nu condiționează înscrierea la examenele de finalizare a studiilor.