OFERTA DE STUDII UNIVERSITARE AVANSATE PENTRU DOCTORANZII ÎNMATRICULAŢI LA 02.10.2017, DISCIPLINE DEDICATE COMPETENŢELOR TRANSVERSALE

Semestrul I, anul universitar 2017/2018

Dreptul internațional al drepturilor omului,umanitar, al refugiaților și criminal / Droit international des droits de l’homme, humanitaire, des refugies et criminal (6 credite ECTS) – prof. dr. Corneliu-Liviu Popescu

Număr ore de curs: 18

Cursul se va desfășura la Sala de Consiliu a Facultății de Drept, în zilele de sâmbătă, 07.10.2017, 08,00-17,00, duminică, 08.10.2017, 08,00-17,00

Forma de verificare: verificare prin evaluarea continua a activitatii desfasurate in timpul programului, cu mentiunea ‘’admis/respins”; pentru mențiunea ‘’admis’’, prezența minimă este de 75% din activitățile didactice.

Sistemul normativ și judiciar al Uniunii Europene / The Legal and Judicial System of the European Union (6 credite ECTS) – prof. dr. Simina-Elena Tănăsescu

Număr ore de curs: 18

Cursul se va desfășura la Sala de Consiliu a Facultății de Drept,  în zilele de vineri , 20.10.2017, 14.00-20.00, sâmbătă, 21.10.2017, 09.00-15.00; duminică, 22.10.2017, 09.00-15.00

Forma de verificare: verificare prin evaluarea continuă a activității desfășurate în timpul programului, cu mențiunea ‘’admis/respins”; pentru mențiunea ‘’admis’’, prezența minimă este de 75% din activitățile didactice.

Managementul și etica cercetării biologice (10 credite ECTS) – conf. dr. Elena Ionică

Număr ore de curs și lucrări practice: 28

Cursul se va desfășura la Facultatea de Biologie, Laboratorul de Biochimie, Parter, Splaiul Independenței 91-95, în zilele de joi începând cu 12 octombrie 2017, orele 16,00-19,00.

Contact: elena.ionica@g.unibuc.ro

Prelucrări statistice și bioinformatice ale datelor experimentale (10 credite ECTS) – prof. dr. Dan Mihăilescu

Număr ore de curs: 28

Cursul se va desfășura la Facultatea de Biologie,Sala de conferințe PCBE, Splaiul Independenței 91-95, în zilele de marți începând cu 10 octombrie 2017, orele 16,00-20,00.

Contact: d.f.mihailescu@gmail.com

Scriere științifică (3 credite ECTS) – prof. dr. Mihai Emilian Popa

Număr ore de curs: 12

Cursul se va desfăşura în zilele de joi 19 octombrie, 26 octombrie, 2 noiembrie, 9 noiembrie,, 16 noiembrie și 23 noiembrie, orele 18-20, în sala 1B, etajul al II-lea, clădirea Facultății de Geologie și Geofizică din Bd. N. Bălcescu nr. 1.

Programe, proiecte şi managementul proiectelor (5 credite ECTS) prof.univ.dr. Paul Marinescu (coordonator) şi lector dr. Ionuţ Constantin.

Număr ore de curs: 24 ore

Cursul se va desfăşura în zilele de vineri, 3 noiembrie 2017, 10 noiembrie 2017, 17 noiembrie 2017, 24 noiembrie 2017, 8 decembrie 2017 și 15 decembrie 2017, orele 16,00-20,00. Cursurile vor avea loc la Facultatea de Matematică și Informatică, str. Academiei, nr.14, et.IV, cam.412.

Științele comunicării, sociologie, antropologie  (7 credite ECTS) – Prof. dr. Mihai Coman

Număr ore de curs: 36

Cursul se va desfășura în zilele de joi, începând din 12 octombrie 2017 la Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitate, str. Academiei nr.14 – intrarea Facultatea de Matematica, et. 4.

Metode de cercetare în științele comunicării (8 credite ECTS) – prof. dr. Camelia Beciu

Număr ore de curs: 36

Cursul se va desfășura în zilele de luni, începând din 9 octombrie 2017 la Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitate, str. Academiei nr.14 – intrarea Facultatea de Matematica, et. 4.

Semestrul II, anul universitar 2017/2018

Managementul eticii în spațiul universitar (6 credite ECTS) – prof. dr. Valentin Mureșan

Număr ore de curs:  24

Cursul se va desfășura la Facultatea de Filosofie, Semestrul II.

Gândire critică (2 module; 4 credite ECTS) – prof. dr. Mircea Dumitru

Număr ore de curs: 14

Cursul se va desfășura la Facultatea de Filosofie, Semestrul II.

Metodologia şi etica cercetării. Cum se redactează o lucrare de cercetare (6 credite ECTS) – prof. dr. Ion Vezeanu (Université de Grenoble-Alpes).

Număr ore de curs: 28

Cursul se va desfășura la Facultatea de Filosofie, Semestrul II.

Dezvoltare profesională și performanță didactică în învățământul superior (9 credite ECTS) prof. dr. Romiţă Iucu.

Număr ore de curs: 28

Cursul se va desfășura la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Șoseaua Panduri 90, Semestrul II.