Procedură privind recunoașterea automată  de către Universitatea din București a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Procedură proprie privind recunoașterea automată în cadrul Universității din Bucureşti a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate