1. ,,Sistemul normativ şi judiciar al Uniunii Europene / The Legal and Judicial System of the European Union’’ ( 6 credite ECTS) – dr. Elena Simina Tănăsescu

Curs în limba engleză

Număr ore de curs: 24

Cursul se desfăşoară în zilele de 08 octombrie 2015,între orele 14-20, sala C Stoicescu; 09 octombrie 2015,între orele 14-20, sala de consiliu a Facultăţii de Drept (decanat); 10 octombrie 2015,între orele 10-16, sala P Antonescu; 11 octombrie 2015,între orele 10-16, sala Petre Antonescu.

2. ,,Dreptul internaţional al drepturilor omului, umanitar, al refugiaţilor şi criminal / Droit international des droits de l’homme, humanitaire, des réfugiés et criminal’’- (6 credite ECTS) – Prof.dr. Corneliu-Liviu Popescu

Curs în limba franceză

Curs organizat în comun de Şcoala doctorală de Drept şi de Institutul Juridic Francofon Doctoral şi Postdoctoral al Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene

Număr ore de curs: 24

Cursul se desfăşoară în zilele de 02 octombrie 2015,  între orele 12-20, sala C Stoicescu; 03 octombrie 2015,  între orele 8-16, sala C Stoicescu; 04 octombrie 2015,între orele 8-16, sala C Stoicescu.

3. ,,Managementul şi etica cercetării biologice”(10 credite ECTS) – conf.dr. Elena Ionică. Cursul se va desfăşura  timp de 12 săptămâni în fiecare zi de miercuri, începând din 14 octombrie 2015, orele 16.00, în Laboratorul de Biochimie din cadrul Facultăţii de Biologie de pe Splaiul Independenţei 91-95.

4. ,, Managementul proiectelor’’(5 credite ECTS) – prof.dr. Paul Marinescu (coordonator), asist.univ. Ionuţ Constantin, drd. Daniel Neagoe, consultant Ionuţ Minciună. Cursul se va desfăşura în zilele de 06 noiembrie 2015 până pe 27 noiembrie 2015, între orele 16.00-20.00 şi în luna decembrie, în zilele de 04 decembrie 2015 şi 11 decembrie 2015 între orele 16.00-20.00. Cursurile vor avea loc în Laboratorul 1 Informatică, Universitate, Fac. de Administraţie şi Afaceri, Lângă secretariat.

5. „Dezvoltare personală”(3credite ECTS) – conf.dr. Florinda Golu. Cursul se va desfăşura în zilele de vineri, începând cu 30 octombrie 2015, 27 noiembrie 2015, 11 decembrie 2015, 15 ianuarie 2016 orele 14.00 – 18.00 la Sala de consiliu a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Şoseaua Panduri 90 et.1.

Semestrul II:

1.,,Managementul carierei academice(5credite ECTS ) – prof. dr. Romiţă Iucu. Data şi locul vor fi anunţate în luna februarie 2016 .

2. ,,Autorat stiintific si managementul cercetarii” (4 credite ECTS) acad.prof. dr. Marius Andruh. Data şi locul vor fi anunţate în luna februarie 2016.