Cursuri desfaşurate în semestrul I

  1. Competenţe transversale pentru doctoranzi. Managementul proiectului – prof.dr. Paul Marinescu, Ionuţ Constantin – 5 credite transferabile.

Cursul se va desfăşura comasat în zilele de vineri 07.11.2014, 14.11.2014, 21.11.2014, 28.11.2014, 05.12.2014 si 12.12.2014, orele 16:00 – 20:00. Locaţie: Laborator 1 Informatică, Universitate, Facultatea de Administraţie si Afaceri, langă secretariat.

  1. Dezvoltare personală – conf. dr. Florinda Golu – 3 credite transferabile.

Cursul va avea loc la Facultatea de Psihologie si Ştiinţele Educaţiei- Panduri, în zilele de vineri ale lunilor noiembrie, decembrie şi ianuarie, orele 14:00 – 18:00.

  1. Managementul şi etica cercetării biologice – conf. dr. Elena Ionica – 10 credite transferabile.

Cursul se va desfaşura în fiecare zi de marţi, orele 16:00, Laboratorul Biochimie, Splaiul Independenţei, nr. 91-95, Facultatea de Biologie.

Cursuri desfaşurate în semestrul II

  1. Managementul carierei academice – prof. dr. Romiţă Iucu – 5 credite transferabile.

Data şi locul desfăşurării vor fi anunţate ulterior.

  1. Autorat ştiinţific şi managementul cercetării – prof. dr. Marius Andruh – 4 credite transferabile.

Data şi locul desfăşurării vor fi anunţate ulterior.