Lista tezelor de doctorat susținute în perioada 1990 –  2016 (in curs de actualizare)

NUME DOCTOR PRENUME DOCTOR DOMENIUL NR ORDIN DATA ORDIN TITLUL TEZEI DE DOCTORAT CONDUCATOR
Cheregi Atena-Bianca Drept 4387 06/06/2011 ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ A. ATHANASIU
Vasile Cosmin-Cristian Drept 4387 06/06/2011 ARBITRAJUL AD-HOC ÎN DREPTUL INTERNAȚIONAL ȘI ÎN CEL INTERN / Legea aplicabilă în arbitrajul comercial internaţional ad-hoc A. D. SITARU
Koc Ikbal Sibel Drept 3492 23/03/2010 Evaluation of human rights in Turkey and the positive influence of European Convention of Human Rights on Turkish judicial reforms Adrian Năstase
Ene Gavrilă Elena Drept 5581 MD 03/12/2013 Aspecte juridice specifice pensionarii cadrelor militare si a altor categorii de personal din Ministerul Apararii Nationale Al. ATHANASIU
Bradu Roman Drept 3818 26/04/2012 Regimul juridic al lucrătorului migrant în Uniunea European AL. ATHANASIU
Chipea Lavinia Conelia Drept 6508 19/12/2012 Regimul juridic al conflictelor individuale de munca AL. ATHANASIU
Enescu Andreea Laura Drept 3818 26/04/2012 TIMPUL DE MUNCĂ ȘI DE ODIHNĂ DIN PERSPECTIVA DREPTULUI NAȚIONAL ȘI A DREPTULUI COMUNITAR AL. ATHANASIU
Fuerea Claudiu Iulian Drept 3250 MD 20/02/2013 Regimul juridic al participarii României, ca stat membru al Uniunii Europene, la circulatia transfrontaliera a marfurilor Al. D. SITARU
Bantaș Teodora Maria Drept 3250 MD 20/02/2013 Norme de drept internaţional privat în materie civilă şi comercială în dreptul european. Al.D. SITARU
Gătejeanu Sandra Liliana Drept 3250 MD 20/02/2013 Conflicte de legi în materia bunurilor. și succesiunilor Al.D. SITARU
Popoviciu Adrian Claudiu Drept 165 07/04/2014 Statutul juridic al lucrătorului în dreptul social european. ALEXANDRU ATHANASIU
Dogar Marcela (Comșa) Drept 3818 26/04/2012 Insolvenţa transfrontalieră. ALEXANDRU DRAGOȘ SITARU
Lisievici Brezeanu Alexandru Petru Drept 6468 07/12/2011 Contractul de transport international de mărfuri pe mare ALEXANDRU DRAGOȘ SITARU
Ciubotaru Bogdan Michael Drept 4542 28/07/2010 Organizarea si functionarea Guvernului Romaniei prin prisma legislatiei în vigoare si a practicii politice APOSTOL TOFAN DANA
Florian Radu Gheoghe Drept 5304 25/09/2015 REGIMUL JURIDIC AL RĂSPUNDERII PATRIMONIALE ÎN RAPORTURILE JURIDICE DE MUNCĂ ATHANASIU ALEXANDRU
Muscalu Loredana Manuela Drept 377 15/07/2014 Nediscriminarea în dreptul social. ATHANASIU ALEXANDRU
Roșca Răzvan Nicolae Drept 694 10/12/2014 STATUTUL POLIȚISTULUI ȘI DREPTUL MUNCII ATHANASIU ALEXANDRU
Vlăsceanu Ana Maria Drept 694 10/12/2014 Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului de întreprindere, al unităţii sau al unor părţi ale acestora. ATHANASIU ALEXANDRU
Aron Ioan Marius Drept 3930 MD 20/06/2013 Fenomenul accidentogen în relaţiile de muncă ATHANASIU ALEXANDRU
Chiriță Tudor Cristian Drept 3930 MD 20/06/2013 Libera circulaţie a forţei de muncă în Uniunea Europeană. Perspectivele României ATHANASIU ALEXANDRU
Ion Dumitru Drept 4387 06/06/2011 Reforma sistemului de asigurări sociale în România ATHANASIU ALEXANDRU
Cîrstoiu Veronica Drept 4542 28/07/2010 Conflictele de muncă şi jurisdicţia muncii ATHANASIU ALEXANDRU
Raiciu Dimitrie Dan Drept 5729 24/11/2010 Raporturile j uridice de muncă ale cadrelor militare în activitate, precum şi reglementările specifice privind securitatea socială a acestora ATHANASIU ALEXANDRU
Dima Elena Luminița Drept 4887 25/07/2008 Conflictele colective de muncă. Privire comparată asupra dreptului la grevă / --- Conflictele de interese între angajator şi salariaţi. Privire comparată asupra dreptului la grevă ATHANASIU ALEXANDRU
Corsiuc Olia Maria Drept 4450 02/08/2004 Aspecte teoretice şi practice privind soluţionarea conflictelor de muncă ATHANASIU ALEXANDRU
Amzulescu Marius Drept 3896 24/04/2003 Condiţiile de fond şi formă la încheierea contractului individual de muncă ATHANASIU ALEXANDRU
Fuerea Mihaela Augustina Drept 6468 07/12/2011 Particularitatile ordinii juridice a Uniunii Europene BESTELIU RALUCA
Corlățean Titus Drept 4387 06/06/2011 Executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului - rolul şi competenţele Comitetului Miniştrilor Consiliului European / Controlul executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului BEȘTELIU RALUCA
Costache Ruxandra Ilinca Drept 6468 07/12/2011 România şi Ordinea Economică Internaţională / --- Particularităţi ale acordurilor de împrumut îincheiate între Banca Mondială şi statele membre cu impact asupra drepturilor economice BEȘTELIU RALUCA
Stamate Octavian Codrin Drept 6468 07/12/2011 Misiunile ONU de menţinere a păcii BEȘTELIU RALUCA
Antonescu Virginia Mădălina Drept 4698 14/08/2009 Originalitatea cadrului instituţional al Uniunii Europene in perioada post Nisa BEȘTELIU RALUCA
Dumitriu Corina Drept 4698 14/08/2009 Evoluţia cadrului juridic al activităţilor spaţiale, cu privire specială la teledetecţia prin sateliţi BEȘTELIU RALUCA
Catriniuc Petre Drept 3439 12/03/2008 Regimul juridic al străinilor în dreptul comparat BEȘTELIU RALUCA
Kristina Krasteva Petkova Drept 3439 12/03/2008 Rolul fortei în interventiile umanitare BEŞTELIU RALUCA
Ciobanu-Dordea Aurel Viorel Drept 2398 15/10/2007 Teoria şi practica subsidiarităţii în dreptul internaţional şi comercial BEȘTELIU RALUCA
Baias Flavius Antoniu Drept 3570 19/04/2002 Simulatia în dreptul civil roman BIRSAN CORNELIU
Mihai Lucian Drept 3570 19/04/2002 Dreptul subiectiv de proprietate industriala asupra inventiei BIRSAN CORNELIU
Cotan Gina Drept 3869 19/05/2015 Influenţa Convenţiei Europene a Drepturilor Omului asupra raporturilor juridice civile şi comerciale. BÎRSAN CORNELIU
Cristea Bogdan Drept 5304 25/09/2015 Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente în reglementarea Noului Cod Civil. BÎRSAN CORNELIU
Moise Alin Adrian Drept 3181 06/02/2015 Regimul juridic al privilegiilor şi al ipotecilor imobiliare. BÎRSAN CORNELIU
Martiș Silvia Maria Drept 3818 26/04/2012 IMPLICAȚIILE HOTĂRÂRILOR CURȚILOR EUROPENE ... / Implicaţiile hotărârilor curţilor europene asupra interpretării şi aplicării normelor de drept civil român în materia protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale: Studiu privind principiul egalităţi BÎRSAN CORNELIU
Racotă Corina Ruxandra Drept 6508 19/12/2012 Repararea prejudiciului în contenciosul european al drepturilor omului BÎRSAN CORNELIU
Ilie George Alexandru Drept 6468 07/12/2011 Problematica riscurilor în contracte BÎRSAN CORNELIU
Bleoancă Alexandru Drept 4542 28/07/2010 CONTRACTUL ÎN FORMĂ ELECTRONICĂ BÎRSAN CORNELIU
Mocanu Corina Alina Drept 4542 28/07/2010 SUBIECTELE COLECTIVE ÎN CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI BÎRSAN CORNELIU
Pivniceru Mona Maria Drept 4698 14/08/2009 Efectele juridice ale contractelor aleatorii BÎRSAN CORNELIU
Burghelea Ioan Drept 4887 25/07/2008 Aparenţa de drept în raporturile civile ( studiu teoretic şi practic) BÎRSAN CORNELIU
Dincă Răzvan Drept 4887 25/07/2008 Protecţia juridică a secretului comercial BÎRSAN CORNELIU
Rizoiu Roxana Nicoleta Drept 1418 29/06/2007 Protecţia dreptului de proprietate în sistemul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului BÎRSAN CORNELIU
Dima Daniela Drept 3824 03/05/2006 Teoria abuzului de drept. BÎRSAN CORNELIU
Zamșa Cristina Elisabeta Drept 3824 03/05/2006 Studiu de teorie şi practică judiciară privind teoria impreviziunii BÎRSAN CORNELIU
Almășan Maria Adriana Drept 3956 25/04/2005 Obligaţiile plurale în dreptul civil şi comercial BÎRSAN CORNELIU
Sebeni Aladar Drept 4802 15/08/2005 Garanţiile reale mobiliare în dreptul comparat BÎRSAN CORNELIU
Ciupală Dan Aurelian Drept 4450 02/08/2004 Natura juridică şi fundamentul posesiei în dreptul comparat BÎRSAN CORNELIU
Nicolae Marian Drept 3876 19/05/2004 Prescripţia extinctivă BÎRSAN CORNELIU
Popescu Radu Romeo Drept 3876 19/05/2004 Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurile moştenirii BÎRSAN CORNELIU
Rudăreanu Mariana Drept 3896 24/04/2003 Nulitatea actului juridic civil BÎRSAN CORNELIU
Văduva Dumitru Drept 4198 29/07/2002 Contractul de tranzacţie BÎRSAN CORNELIU
Stăniloae Gheorghe Drept 5086 01/07/1999 Garantiile reale în dreptul civil român BÎRSAN CORNELIU
Voicu Marin Drept 5086 01/07/1999 Dreptul de retentie: aplicatii în materie civila, comerciala si maritima BÎRSAN CORNELIU
Chelaru Eugen Drept 5182 10/12/1998 Circulaţia juridică a terenurilor BÎRSAN CORNELIU
Popa Eugenia Drept 3755 18/05/1998 Actiunea în revendicare BÎRSAN CORNELIU
Kostin Alexandru Drept 5182 10/12/1998 Evolutia raspunderii juridice a medicului si a personalului medical ajutator în dreptul comparat BÎRSAN CORNELIU
Romoșan Ioan Dorel Drept 5182 10/12/1998 Vinovăţia în dreptul civil român BÎRSAN CORNELIU
Stancu Gheorghe Drept 5182 10/12/1998 Graniţele reale ale transportatorului asupra mărfii transportate BÎRSAN CORNELIU
Adam Ioan Drept 3543 03/04/1996 Regimul juridic al dobândirii si înstrainarii imobilelor BîRSAN CORNELIU
Toma Mircea Drept 3543 03/04/1996 Dreptul de proprietate si formele sale actuale în România BîRSAN CORNELIU
Morariu Cristina Daniela Drept 2398 15/10/2007 Adaptarea legislaţiei româneşti la organismul comunitar - cu privire specială la acquis -ul relaţiilor externe BÎRSAN CORNELIU, BÉLANGER, Michel
Popa Rodica Aida Drept 5237 05/11/2004 Răspunderea penală a minorilor BULAI CONSTANTIN
Oprea Aurel Drept 3896 24/04/2003 Recidiva în dreptul penal roman BULAI CONSTANTIN
Mateescu Gheorghe Ștefan Drept 4900 11/11/2002 Culpa profesionala în dreptul penal BULAI CONSTANTIN
Moldovan Aurel Teodor Drept 3337 08/03/2000 Munca persoanelor condamnate BULAI CONSTANTIN
Sima Constantin Drept 3337 08/03/2000 Masurile de siguranta in dreptul penal contemporan BULAI CONSTANTIN
Pantea Vasile Drept 3755 18/05/1998 Infracţiunile politice şi dreptul penal contemporan BULAI CONSTANTIN
Mărgărit Gheorghe Drept 3755 18/05/1998 Liberarea conditionata BULAI CONSTANTIN
Ursu Doru Viorel Drept 4268 23/07/1997 Contributii la cercetarea principiilor fundamentale ale dreptului penal român BULAI CONSTANTIN
Șipoteanu Cleopatra Ioana Drept 4542 28/07/2010 Concursul de infracţiuni BULAI COSTICĂ
Coraș Leontin Drept 3439 12/03/2008 Sanctiuni penale alternative la pedeapsa inchisorii. BULAI COSTICĂ
Mazilu Marius Ioan Drept 2398 15/10/2007 Criterii de individualizare a pedepsei BULAI COSTICĂ
Nour Valeriu Drept 3824 03/05/2006 Circumstantele atenuante BULAI COSTICĂ
Odagiu Iurie Drept 3824 03/05/2006 Circumstante agravante BULAI COSTICĂ
Drimer Ioana-Cleopatra Drept 4802 15/08/2005 Răspunderea penală în domeniul protecţiei mediului BULAI COSTICĂ
Mitrache Cristian Drept 3956 25/04/2005 Suspendarea executării pedepsei ca formă a probaţiunii în dreptul penal român BULAI COSTICĂ
Rotaru Cristina Drept 3956 25/04/2005 Fundamentul pedepsei - teorii moderne BULAI COSTICĂ
Vasile Francisca Maria Drept 4802 15/08/2005 Prescripţia în dreptul penal BULAI COSTICĂ
Bărcănescu Dragoș Antoniu Ioan Drept 3876 19/05/2004 Continutul infractiunii si rolul lui în realizarea legalitatii în dreptul penal BULAI COSTICĂ
Dinuică Doinel Drept 5237 05/11/2004 Infracţiunea complexă BULAI COSTICĂ
Lupulescu Nicolae Drept 5237 05/11/2004 Răspunderea finală a persoanei juridice BULAI COSTICĂ
Resteanu Eduardo Drept 4450 02/08/2004 Eroarea în dreptul penal contemporan BULAI COSTICĂ
Manea Tamara Drept 3896 24/04/2003 Tentativa improprie BULAI COSTICĂ
Cioclei Valerian Dumitru Drept 3337 08/03/2000 Mobilul şi scopul în conduita infracţională BULAI COSTICĂ
Casemîndră Gabriela Drept 3818 26/04/2012 PREJUDICIUL - ELEMENT AL RĂSPUNDERII CIVILE ÎN DREPTUL ROMÂN ȘI COMPARAT C. BÂRSAN
Ciochină Raluca Elena Drept 6508 19/12/2012 Protectia drepturilor personale nepatrimoniale în lumina Conventiei Europene a Drepturilor Omului C. BÂRSAN
Zainea Mariana Drept 165 07/04/2014 JURISDICȚIA PENALĂ NAȚIONALĂ ÎN CONTEXTUL COOPERĂRII INTERNAȚIONALE C. MITRACHE
Cazan Elena Victoria Drept 3250 MD 20/02/2013 TRATAMENTUL SANCȚIONATOR APLICABIL MINORILOR C. MITRACHE
Radu Florin Răzvan Drept 3250 MD 20/02/2013 COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ C. MITRACHE
Petrean Sorin Corneliu Drept 3818 26/04/2012 RECIDIVA ÎN DREPTUL PENAL ROMÂN C. MITRACHE
Gheorghiu Gheorghe Drept 3772 05/05/1999 Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului CAPATINA OCTAVIAN
Stan Ion Drept 4127 22/07/1999 Regimul juridic al societatii comerciale cu raspundere limitata CARPENARU STANCIU D.
Bufan Radu Drept 5182 10/12/1998 Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului în dreptul comercial român CARPENARU STANCIU D.
Cârcei Elena Drept 3554 10/03/1995 Constituirea societatii comerciale pe actiuni CARPENARU STANCIU D.
David Sorin Virgil Drept 3896 24/04/2003 Activitatea de promovare a produselor în contextul dreptului concurenţei - studiu de drept comparat CĂPĂȚÎNĂ OCTAVIAN
Chilea Dragoș Drept 3570 19/04/2002 Dreptul de stabilire al agenţilor economici în statele Uniunii Europene CĂPĂȚÎNĂ OCTAVIAN
Dufaut Dana Andreia Drept 3570 19/04/2002 Reglementări de drept comercial ale relaţiilor între Franţa şi România în contextul european CĂPĂȚÎNĂ OCTAVIAN
Luzescu Cristina Drept 4198 29/07/2002 Contractul de leasing CĂPĂȚÎNĂ OCTAVIAN
Albu Iulia Manuela Drept 3951 05/06/2001 Asigurarea creditului în relaţiile comerciale internaţionale CĂPĂȚÎNĂ OCTAVIAN
Cristea Silvia Lucia Drept 4202 27/07/2001 Evoluţii recente ale regimului juridic al cambiei în relaţiile comerciale CĂPĂȚÎNĂ OCTAVIAN
Ros Viorel Drept 4209 20/07/2000 Arbitrajul ocazional în relaţiile comerciale internaţionale CĂPĂȚÎNĂ OCTAVIAN
Stoica Cristian Ionel Drept 4209 20/07/2000 Subscripţia publică internaţională de acţiuni şi de obligaţiuni CĂPĂȚÎNĂ OCTAVIAN
Pană Luminița Drept 4698 14/08/2009 Falimentul societăţilor comerciale speciale CĂRPENARU STANCIU
Bădulescu Crina Mihaela Drept 3439 12/03/2008 Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale CĂRPENARU STANCIU
Nemeș Vasile Drept 3439 12/03/2008 Regimul juridic al societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor CĂRPENARU STANCIU
Iașcencu Vitalie Drept 2398 15/10/2007 Modificarea actului constitutiv al societatii comerciale CĂRPENARU STANCIU
Mocanu Livia Drept 4450 02/08/2004 Garanţiile reale mobiliare şi rolul lor în executarea obligaţiilor comerciale CĂRPENARU STANCIU
Predoiu Marian Cătălin Drept 3876 19/05/2004 Societatea comercială bancară CĂRPENARU STANCIU
Tița Nicolescu Gabriel Drept 3896 24/04/2003 Regimul juridic al operaţiunilor de leasing CĂRPENARU STANCIU
Gheorghe Cristian Drept 4198 29/07/2002 Rolul voinţei asociaţilor în constituirea, funcţionarea şi încetarea societăţii comerciale CĂRPENARU STANCIU
Munteanu Emanoil Drept 3337 08/03/2000 Administrarea societăţii pe acţiun. CĂRPENARU STANCIU
Tandăreanu Nicoleta Drept 4209 20/07/2000 Procedura de reorganizare judiciară CĂRPENARU STANCIU
Țuca Florentin Drept 1418 29/06/2007 Contractul de antrepriză în dreptul român CĂRPENARU STANCIU D.
Turcu Elena Drept 1418 29/06/2007 Contractul de leasing CĂRPENARU STANCIU D.
Țuțuianu Adrian Drept 1418 29/06/2007 Regimul juridic al societăţilor comerciale care funcţionează pe piaţa de capital CĂRPENARU STANCIU D.
Ilie Elena Drept 3151 25/01/2006 Protecţia consumatorilor în dreptul comercial român CĂRPENARU STANCIU D.
Piperea Gheorghe Drept 4199 30/05/2005 Adaptarea la dreptul comunitar a legislaţiei româneşti a societăţilor comerciale şi a valorilor mobiliare CĂRPENARU STANCIU D.
Gheorghe Carmen Adriana Drept 4450 02/08/2004 Regimul juridic al societăţilor bancare CĂRPENARU STANCIU D.
Jebean Mădălina Drept 5304 25/09/2015 Camera de Consiliu în Dreptul Procesual Civil Român CIOBANU VIOREL MIHAI
Pop Paul Drept 5954 07/12/2015 Sancţiuni în procesul civil-din perspectiva Noului Cod de Procedură Civilă. CIOBANU VIOREL MIHAI
Trăilă Doru Florel Drept 3869 19/05/2015 Acţiuni civile în materie succesorală CIOBANU VIOREL MIHAI
Văleanu Ana Roxana Drept 5927 02/10/2012 Apelul în procesul civil român CIOBANU VIOREL MIHAI
Baraghin Alina Mihaela Drept 6468 07/12/2011 Contestatia la executare în procesul civil CIOBANU VIOREL MIHAI
Lohănel Mihail Drept 5729 24/11/2010 RECURSUL ÎN PROCESUL CIVIL CIOBANU VIOREL MIHAI
Matei Danil Drept 5729 24/11/2010 Efectele hotarârilor judecatoresti civile si ale sentintelor arbitrale CIOBANU VIOREL MIHAI
Popescu Corneliu Drept 3492 23/03/2010 ȘEDINȚA DE JUDECATĂ ÎN PROCESUL CIVIL CIOBANU VIOREL MIHAI
Dinu Claudiu Constantin Drept 4698 14/08/2009 NORMELE DE PROCEDURĂ CIVILĂ CIOBANU VIOREL MIHAI
Scrieciu Isabella - Rodica Drept 1418 29/06/2007 Procedura succesorială notarială CIOBANU VIOREL MIHAI
Trif Roxana Maria Drept 1418 29/06/2007 Desfacerea căsătoriei prin divorţ şi partajul bunurilor comune ale soţilor CIOBANU VIOREL MIHAI
Dănăilă Giorgiana Drept 3824 03/05/2006 Procedura arbitrală în litigiile comerciale interne CIOBANU VIOREL MIHAI
Florea Gheorghe Drept 3824 03/05/2006 Garanţii ale dreptului la apărare în procesul civil CIOBANU VIOREL MIHAI
Fodor Maria Drept 3824 03/05/2006 Consideraţii generale privind probele: particularităţi în materie comercială / --- Probele în procesul civil CIOBANU VIOREL MIHAI
Oprina Evelina-Mirela Drept 4450 02/08/2004 Participanţii la procesul civil CIOBANU VIOREL MIHAI
Pîrvu Liviu Narcis Drept 4202 27/07/2001 Pãrţile în procesul civil CIOBANU VIOREL MIHAI
Stancu Mirela Drept 4698 14/08/2009 Executarea silită imobiliară CIOBANU VIOREL MIHAIU
Boloș Ioana Crenguța Drept 4887 25/07/2008 Proceduri speciale în materia înfiinţării, organizării, funcţionării şi încetării societăţilor comerciale CIOBANU VIOREL MIHAIU
Briciu Traian Cornel Drept 5837 04/11/2008 Măsurile asiguratorii în procesul civil CIOBANU VIOREL MIHAIU
Condoiu Minodora Drept 5837 04/11/2008 Forma, materia şi metoda procesului civil CIOBANU VIOREL MIHAIU
Stănescu Cristina Emilia Drept 3439 12/03/2008 Judecătorul în procesul civil între rolul activ şi arbitrar. Consideraţii de drept comparat CIOBANU VIOREL MIHAIU
Dinescu Sandra Laura Drept 5581 MD 03/12/2013 Soluţionarea litigiilor patrimoniale pe cale arbitrajului CIOBANU VIOREL-MIHAI
Poenaru Lucian Traian Drept 3869 19/05/2015 Răspunderea penală pentru încălcarea dreptului de autor şi drepturilor conexe de autor CIOCLEI VALERIAN
Radu Răzvan Horațiu Drept 3250 MD 20/02/2013 Participaţia în dreptul penal CONSTANTIN MITRACHE
Burdușel Rodica Drept 3818 26/04/2012 Lipsa plângerii prealabile şi împăcarea părţilor CONSTANTIN MITRACHE
Buzatu Nicoleta Elena Drept 3818 26/04/2012 Traficul şi consumul ilicit de droguri. Prevenire şi combatere. CONSTANTIN MITRACHE
Codreanu Nicolae Remus Drept 3818 26/04/2012 DELICTELE CONTRA PROPRIETATII INTELECTUALE INCRIMINATE PRIN NOUL COD PENAL adaptat INFRACTIUNILE CONTRA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTALA CONSTANTIN MITRACHE
Mocanu Raluca Ioana Drept 4542 28/07/2010 TERORISMUL - ASPECTE JURIDICE DIN DREPTUL PENAL INTERN ȘI INTERNAȚIONAL CONSTANTIN MITRACHE
Pop Dorina Maria Drept 5729 24/11/2010 RĂSPUNDEREA PERSOANEI JURIDICE ÎN DREPTUL PENAL ROMÂN CONSTANTIN MITRACHE
Ramașcanu Beatrice Lenuța Drept 6468 07/12/2011 OBLIGAȚII POZITIVE ALE STATULUI PRIVITOARE LA PROTECȚIA DREPTURILOR DE NATURĂ CIVILĂ GARANTATE DE CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI. DREPTUL LA Dreptul la viaţă privată şi de familie şi dreptul la propietate CORNELIU BÎRSAN
Pușcașu Carmen Gina Drept 165 07/04/2014 NOȚIUNEA DE "JURISDICȚIE" ÎN SENSUL ART.1 DIN CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI CORNELIU LIVIU POPESCU+FREDERIC SUDRE
Merca Monica Ivona Cristina Drept 3250 MD 20/02/2013 POLUAREA GENETICĂ: IMPLICAȚII JURIDICE, ECONOMICE ȘI SOCIALE D. MARINESCU
Săndulescu Andreea Ghiocela Drept 3250 MD 20/02/2013 PROTECȚIA MEDIULUI ÎN AȘEZĂRILE UMANE D. MARINESCU
Tomescu Camelia Rodica Drept 6468 07/12/2011 RAPORTURILE DINTRE GUVERN ȘI PARLAMENT ÎN DREPTUL ROMÂNESC ȘI COMPARAT D. TOFAN
Filipescu Bogdan Gabriel Drept 3250 MD 20/02/2013 TITLURILE DE VALOARE D.D. ȘAGUNA
Niculescu Daniela Elena Drept 3492 23/03/2010 POLITICA FISCALĂ ȘI EVITAREA DUBLEI IMPUNERI D.D. ȘAGUNA
Găinușă Raluca Antonia Drept 5581 MD 03/12/2013 Regimul juridic al creanțelor bugetare rrezultate din recuperarea fondurilor Uniunii Europene DAN DROSU ȘAGUNA
Ghiță Cristina Nicoleta Drept 3250 MD 20/02/2013 Actele exceptate de la controlul în contencios administrativ. DANA TOFAN
Șerban Dumitru Daniel Drept 3250 MD 20/02/2013 Jurisdicţia administrativă în materia achiziţiilor publice. DANA TOFAN
Cernat Petronela Adriana Drept 3492 23/03/2010 DREPTUL SUBIECTIV ȘI INTERESUL LEGITIM, TEMEIURI ALE ACȚIUNII ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV DANA TOFAN
Andrei Iuliana Drept 4698 14/08/2009 PROCEDURA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV ÎN DREPTUL ROMÂNESC ȘI COMPARAT DANA TOFAN
Popescu Iuliana Ruxandra Drept 165 07/04/2014 Reglementarea activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului. DANIELA MARINESCU
Ciutacu Ionuț Sorin Drept 6468 07/12/2011 Utilizarea în scopuri paşnice a energiei nucleare DANIELA MARINESCU
Bunea Cristina Drept 694 10/12/2014 Respectarea drepturilor omului în domeniul migratiei si azilului în contextul luptei împotriva terorismului DEACONU ȘTEFAN
Dumitru Horațiu Dan Drept 3467 16/03/2001 Teoria şi aplicaţiile practice ale contractului de mandat DEAK FRANCISC
Bostan Galina Drept 3337 08/03/2000 Mostenirea legala in legislatia Romaniei comparativ cu legislatia din Republica Moldova DEAK FRANCISC
Lungeanu Viorica Drept 4127 22/07/1999 Contractul de societate civila DEAK FRANCISC
Stoica Natalia Veronica Drept 3772 05/05/1999 Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor DEAK FRANCISC
Trușcă Petrică Drept 3772 05/05/1999 Capacitatea civilă a persoanei juridice DEAK FRANCISC
Constantinovici Rodica Drept 5182 10/12/1998 Contractul de donatie DEAK FRANCISC
Stoica Valeriu Drept 4106 16/06/1997 Rezolutiunea si rezilierea contractelor civile DEAK FRANCISC
Toader Camelia Drept 4106 16/06/1997 Obligatia de garantie pentru evictiune în contractele translative de drepturi reale si de folosinta DEAK FRANCISC
Stanciulescu Liviu Drept 4230 25/06/1996 Regimul juridic al înstrainarii si dobândirii dreptului de proprietate asupra imobilelor DEAK FRANCISC
Angheni Smaranda Drept 4976 30/04/1992 Clauza penala în dreptul civil si comercial DEAK FRANCISC
Simion Anca Maria Drept 5581 MD 03/12/2013 Evoluţia cadrului juridic internaţional referitor la explorarea, exploatarea şi transportul de hidrocarburi DRAGOȘ ALEXANDRU SITARU
Ștefănuț luliana Drept 5581 MD 03/12/2013 Arbitrajul ca modalitate de solutionare a diferendelor internationale DRAGOȘ ALEXANDRU SITARU
Gheorghe Dumitru Drept 3818 26/04/2012 ELEMENTE TACTICE CRIMINALISTICE APLICATE ÎN ASCULTAREA ÎNVINUITULUI SAU INCULPATULUI E. STANCU
Geană Marian Drept 3250 MD 20/02/2013 Investigarea criminalistică a infracţiunilor informatice care aduc atingere dreptului de autor şi drepturilor conexe. EMILIAN STANCU
Popescu Cristiana Drept 3250 MD 20/02/2013 Metodologia investigării infracţiunilor de furt şi de tâlhărie. EMILIAN STANCU
Botez Gheorghe Dan Drept 3818 26/04/2012 Procedee tactice de audiere a martorului în procesul penal EMILIAN STANCU
Ruiu Marian Drept 3818 26/04/2012 Investigarea omorului săvârşit cu arme de foc. EMILIAN STANCU
Tudoran Mihai Viorel Drept 3818 26/04/2012 Inregistrările audio-video; procedeu modern de investigare penală. EMILIAN STANCU
Moise Adrian Cristian Drept 4387 06/06/2011 METODOLOGIA INVESTIGĂRII CRIMINALISTICE A INFRACȚIUNILOR INFORMATICE EMILIAN STANCU
Moldoveanu Georgeta Drept 4387 06/06/2011 PROFILUL A.D.N. ÎN DOMENIUL JUSTIȚIEI PENALE EMILIAN STANCU
Popescu Carmina Elena Drept 4387 06/06/2011 ELEMENTE METODOLOGICE DE INVESTIGARE A UNOR INFRACȚIUNI CARE ADUC ATINGERE RELAȚIILOR PRIVIND CONVIEȚUIREA SOCIALĂ EMILIAN STANCU
Stan Liliana Aida Drept 4387 06/06/2011 STUDIU DE TEORIE ȘI PRACTICĂ ÎN MATERIA FALSULUI ÎN ÎNSCRISURI EMILIAN STANCU
Cucoș Anișoara Drept 4542 28/07/2010 CADRUL METODOLOGIC AL INVESTIGĂRII INFRACȚIUNILOR DIN DOMENIUL CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE ȘI ACTELOR DE TERORISM EMILIAN STANCU
Dragomir Corina Iuliana Drept 3492 23/03/2010 INVESTIGAREA INFRACȚIUNILOR COMISE PRIN UTILIZAREA FRAUDULOASĂ A INSTRUMENTELOR DE PLATĂ ELECTRONICĂ EMILIAN STANCU
Oltei Iuliana Gabriela Drept 3658 10/04/2009 METODOLOGIA INVESTIGĂRII INFRACȚIUNILOR DE TRAFIC DE PERSOANE EMILIAN STANCU
Sandu Marioara Drept 4698 14/08/2009 TRAFICUL ȘI CONSUMUL ILICIT DE DROGURI EMILIAN STANCU
Alla El Din Fakhry Mohamed Drept 4900 11/11/2002 International commercial contract and the applicable law FILIPESCU ION
Avram Marieta Drept 4198 29/07/2002 Actul unilateral în dreptul privat român FILIPESCU ION
Chiriac Paul Drept 4198 29/07/2002 Persoana juridică în dreptul internaţional privat FILIPESCU ION
Moh'D Ahmad Hussein Talla Drept 4900 11/11/2002 Contractul comercial international si rolul sau în dezvoltarea relatiilor si cooperarea internationala FILIPESCU ION
Musteață Grigore Drept 3570 19/04/2002 Contractul de vanzare comerciala international FILIPESCU ION
Ursu Horia Vladimir Drept 4198 29/07/2002 Istoricul relatiilor internationale ale Romaniei de la 1859 la 1900 prin tratate si conventii FILIPESCU ION
Babără Valeriu Drept 3467 16/03/2001 Persoana fizica în dreptul international privat FILIPESCU ION
Gribincea Lilia Belicov Drept 4911 02/11/2001 Contractul comercial de vanzare-cumparare internationala FILIPESCU ION
Mămăligă Ilie Drept 3467 16/03/2001 Natura juridica a contractului comercial international FILIPESCU ION
Onaca Viviana Drept 4911 02/11/2001 Contractul de asigurare de bunuri FILIPESCU ION
Sisman Gabi Drept 4202 27/07/2001 Contractele de intermediere în dreptul comerţului internaţional FILIPESCU ION
Tomescu Mirela Drept 3467 16/03/2001 Căsătoria în dreptul internaţional privat FILIPESCU ION
Abedel Alah Imhed Abedel Nabi Al Jbour Drept 3337 08/03/2000 Regimul juridic al filialelor si sucursalelor in dreptul comertului international FILIPESCU ION
David Antonio Reyes Escobar Drept 3337 08/03/2000 Diplomatia si consultanta juridica - economica intre principalele zone de integrare economica FILIPESCU ION
Rauschi Mihaella Drept 4209 20/07/2000 Adopţia în dreptul internaţional privat FILIPESCU ION
Sinescu Călin Drept 3460 15/03/1999 Aspecte privind regimul juridic al organismelor internaţionale de securitate cu menţiune specială asupra Parteneriatului pentru pace FILIPESCU ION
Mereacre Sorin Drept 3896 24/04/2003 Probleme juridice de drept international privat privind persoana juridica FILIPESCU ION P.
Raba Viorel Drept 4090 03/07/1998 Cadrul juridic al transferului international de tehnologie FILIPESCU ION P.
Bounda Evelyne Simone Drept 3991 02/04/1997 Rolul ONU în promovarea si uniformizarea dreptului comercial international FILIPESCU ION P.
Dahir Nur Jama Drept 4106 16/06/1997 Persoana juridica în dreptul international privat FILIPESCU ION P.
Mari Shafio Drept 5374 20/11/1997 Familia în dreptul român si în dreptul israelian FILIPESCU ION P.
Găină Viorel Drept 4230 25/06/1996 Regimul juridic al investitiilor straine si conditia juridica a investitorilor straini în România FILIPESCU ION P.
Nicu Vintilă Drept 5871 14/11/1996 Răspunderea privind neexecutarea contractelor de vânzare comercială internaţională FILIPESCU ION P.
Omar Moh'd Fawaz Al-Zoubi Drept 5871 14/11/1996 Natura juridică a arbitrajului comercial internațional FILIPESCU ION P.
Fuerea Augustin Drept 4325 28/06/1995 Regimul juridic al strainilor în dreptul intern si în dreptul international public FILIPESCU ION P.
Amgad Mohamed Mousse El-Sherbieny Khames Drept 7980 29/11/1994 Vânzarea comerciala internationala în dreptul roman si egiptean: (aspecte de drept comercial international si de drept international privat) FILIPESCU ION P.
Tîrlea Marius Eduard Drept 6082 22/04/1994 Regimul juridic al străinului FILIPESCU ION P.
Abdi Hassan Jimale Drept 6856 16/12/1993 Societatile comerciale de capital în dreptul comparat FILIPESCU ION P.
Duțu-Buzura Mircea Drept 4976 30/04/1993 Cadrul juridic al cooperarii europene privind protectia mediului FILIPESCU ION P.
Iman Mohamed Hamen Al Izzi Drept 6856 16/12/1993 Statutul copilului și femeii în dreptul internațional privat FILIPESCU ION P.
Lefter Cornelia Drept 7365 22/12/1992 Societatea cu raspundere limitata in dreptul comparat FILIPESCU ION P.
Mouleba Jacke Raymonde Drept 7365 22/12/1992 Contributia O.N.U si a organismelor sale specializate la promovarea si uniformizarea dreptului comertului international FILIPESCU ION P.
Neagu Aurel Drept 3896 24/04/2003 Accidentele de muncă şi bolile profesionale GHIMPU SANDA
Ciuruberică Aurel Drept 3467 16/03/2001 Dreptul internaţional al muncii. Principii fundamentale, direcţii de dezvoltare GHIMPU SANDA
Seceleanu Lidia Simona Drept 3467 16/03/2001 Condiţii de fond şi formă la încheierea contractului de muncă GHIMPU SANDA
Arbore Valeriu Naum Pasquale Drept 3337 08/03/2000 Fenomenele sociale si influenta lor asupra securitatii sociale GHIMPU SANDA
Buneci Petre Drept 3774 10/05/2000 Încheierea contractului de muncă . Aspecte teoretice şi practice GHIMPU SANDA
Cornoiu Jitărașu Victor Drept 3337 08/03/2000 Negocierea colectiva in Romania: elemente de drept comparat GHIMPU SANDA
Oprea Răducan Drept 3774 10/05/2000 Raportul juridic de muncă, forme şi trăsături caracteristice GHIMPU SANDA
Dimitriu Raluca Drept 4127 22/07/1999 Desfacerea contractului individual de muncă în dreptul românesc şi comparat GHIMPU SANDA
Dorneanu Valer Drept 3772 05/05/1999 Aspecte fundamentale ale salarizarii în etapa actuala de trecere la economia de piata GHIMPU SANDA
Florescu Viorel Drept 3428 17/03/1998 Conflictul colectiv de munca si greva GHIMPU SANDA
Călinoiu Constanța Drept 4090 03/07/1998 Jurisdicţia muncii GHIMPU SANDA
Sadovei Nicolae Drept 5182 10/12/1998 Incheierea si desfacerea contractului de munca în sectorul privat. Privire comparativa în dreptul muncii din România si Republica Moldova GHIMPU SANDA
Vedinas Verginia Drept 5182 10/12/1998 Statutul funcţionarului public. Trăsături caracteristice: similitudini şi diferenţieri faţă de statutul angajatului GHIMPU SANDA
Donos Evlampie Drept 3293 04/02/1997 Sisteme de asistenta sociala in Romania si Republica Moldova GHIMPU SANDA
Moarcas Claudia Ana Drept 3293 04/02/1997 Dialogul social în relatia de munca GHIMPU SANDA
Tufan Constantin Drept 4230 25/06/1996 Forme de asigurare socială în Rmânia GHIMPU SANDA
Abraham Pavel Drept 3944 04/05/1995 Răspunderea penală a angajaților pentru infracțiuni savârșite în cadrul raportului juridic de muncă GHIMPU SANDA
Volonciu Magda Drept 4090 03/07/1998 Negocierea colectivă în România GHIMPU SANDA
Popa Vasile Drept 6856 16/12/1993 Răspunderea angajatorului pentru accidentele de muncă GHIMPU SANDA
Pricopi Ionel - Adrian Drept 6856 16/12/1993 Organizația Internațională a Muncii GHIMPU SANDA
Voiculescu Nicolae Drept 6856 16/12/1993 Relaiile de munca si sociale din tarile europene GHIMPU SANDA
Athanasiu Alexandru Drept 4269 01/02/1991 Litigiul de munca GHIMPU SANDA
Manta Pantelimon Drept 4269 01/02/1991 Statutul juridic al ziaristului GHIMPU SANDA
Miulescu Nicoleta Drept 5764 28/11/2006 Raporturile dintre administraţia centrală şi administraţia locală, în dreptul românesc şi comparat IORGOVAN ANTONIE
Popescu Doina Drept 3824 03/05/2006 Sănătatea publică - serviciu public de interes naţional în dreptul românesc şi comparat IORGOVAN ANTONIE
Lazăr Rozalia-Ana Drept 3956 25/04/2005 Nulitatea actului administrativ în dreptul românesc şi comparat IORGOVAN ANTONIE
Pâlălău Ioan Drept 5657 12/12/2005 Regimul juridic al circulatiei rutiere în dreptul românesc si în cel al tarilor din Uniunea Europeana IORGOVAN ANTONIE
Șerban Floarea Drept 3956 25/04/2005 Regimul juridic al stării de asediu şi al stării de urgenţă, în dreptul românesc şi comparat IORGOVAN ANTONIE
Vlaic Ioan Drept 4802 15/08/2005 Regimul actelor şi operaţiunilor administrative, care produc efecte de drept comercial IORGOVAN ANTONIE
Vesmaș Daiana Maura Drept 5663 15/12/2003 Politic si juridic în administratia publica contemporana IORGOVAN ANTONIE
Coman Kund Liviu Dumitru Drept 4900 11/11/2002 Administraţia publică de nivel intermediar în dreptul comparat şi în dreptul românesc IORGOVAN ANTONIE
Dragoman Ion Drept 4900 11/11/2002 Actele autorităţilor militare IORGOVAN ANTONIE
Vasile Ana Drept 3467 16/03/2001 Regimul prestării serviciilor publice prin agenţi privaţi şi organisme neguvernamentale în dreptul românesc şi în dreptul comparat IORGOVAN ANTONIE
Tofan Dana Drept 3337 08/03/2000 Limitele puterii discreţionare a administraţiei publice şi recursul pentru exces de putere IORGOVAN ANTONIE
Popescu Corneliu Liviu Drept 3460 15/03/1999 Autonomia locală şi suveranitatea statului în contextul integrării regionale europene IORGOVAN ANTONIE
Trușcă Andrada Mihaela Drept 6468 07/12/2011 Răspunderea juridică în dreptul mediului MARINESCU DANIELA
Constantin Eugen Drept 6026 27/11/2009 DEZVOLTAREA DURABILĂ ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII PE PLAN INTERN ȘI INTERNAȚIONAL MARINESCU DANIELA
Marin Ștefan Drept 4698 14/08/2009 PROTECȚIA MEDIULUI, A SĂNĂTĂȚII UMANE PRIN PREVENIRE ȘI COMBATEREA TRAFICULUI ȘI CONSUMULUI ILICIT DE STUPEFIANTE ȘI SUBSTANȚE PSIHOTROPE MARINESCU DANIELA
Stănescu Șerban Alexandru Nicolae Drept 4698 14/08/2009 REGIMUL JURIDIC AL PROTECȚIEI MEDIULUI MARIN ÎMPOTRIVA POLUĂRII CU HIDROCARBURI MARINESCU DANIELA
Țurcanu Constantin Răzvan Drept 4698 14/08/2009 IMPACTUL TERORISMULUI INTERNAȚIONAL ȘI EFECTELE UTILIZĂRII ARMAMENTULUI NECONVENȚIONAL ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR MARINESCU DANIELA
Mitroi Cristian Alexandru Drept 3181 06/02/2015 Poluarea şi implicaţiile ei juridice MARINESCU DANIELA-STELIANA
Bălan Lidia Lenuța Drept 377 15/07/2014 Reflectarea legislaţiei internaţionale şi europene privind protecţia atmosferei, apei şi solului în legislaţia din România MARINESCU DANIELA-STELIANA
Constantin Andra Luiza Drept 165 07/04/2014 Dezvoltarea pe principii ecologice a aşezărilor umane MARINESCU DANIELA-STELIANA
Lazăr Teofil Drept 4387 06/06/2011 Protecţia şi conservarea ariilor naturale în România şi în cadrul Uniunii Europene MARINESCU STELIANA DANIELA
Petre Maria Cristina Drept 4387 06/06/2011 Regimul juridic naţional şi internaţional al deşeurilor de orice fel MARINESCU STELIANA DANIELA
Rădulescu Dragoș Marian Drept 4387 06/06/2011 Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos MARINESCU STELIANA DANIELA
Țăgorean Petru Drept 5837 04/11/2008 Protectia factorilor de mediu în cadrul Uniunii Europene MARINESCU, DANIELA
Turbăceanu Amira Drept 6468 07/12/2011 Gestionarea crizelor internationale prin mecanisme regionale MIGA BESTELIU RALUCA
Brumar Catrinel Drept 377 15/07/2014 Protectia refugiatilor între dreptul international umanitar si drepturile omului MIGA BEȘTELIU RALUCA
Deteșeanu Daniela Anca Drept 377 15/07/2014 Conceptul de crimă internațională: abordări convenționale și dezvoltări jurisprudențiale MIGA BEȘTELIU RALUCA
Graure Gheorghe Drept 3930 MD 20/06/2013 Reabiitarea în dreptul penal MITRACHE CONSTANTIN
Oprea Cristina Elena Drept 3930 MD 20/06/2013 Participaţia penală. / --- Concursul de infracţiuni MITRACHE CONSTANTIN
Franguloiu Simona Mihaela Drept 6468 07/12/2011 Infractiuni contra integritatii corporale si sanatatii MITRACHE CONSTANTIN
Muraru Andrei Drept 4387 06/06/2011 Protecţia libertăţii individuale a persoanei prin mijloace de drept penal MITRACHE CONSTANTIN
Vasile Marius Nicu Drept 4387 06/06/2011 MĂSURILE DE SIGURANȚĂ ÎN DREPTUL PENAL ROMÂN adaptat EXPULZAREA ȘI CONFISCAREA SPECIALĂ ÎN DREPTUL PENAL ROMÂN MITRACHE CONSTANTIN
Cochinescu Anca Drept 4542 28/07/2010 Răspunderea penală a persoanei juridice MITRACHE CONSTANTIN
Alexandru Mihaela Drept 4887 25/07/2008 Participaţia penală MITRACHE CONSTANTIN
Nicolaie Georgeta Drept 5837 04/11/2008 Regimul sancţionator aplicabil minorilor MITRACHE CONSTANTIN
Popescu Mirela Sorina Drept 1418 29/06/2007 Reabilitarea în dreptul penal MITRACHE CONSTANTIN
Stoenică Titi Drept 632 21/03/2007 Infractiuni contra ordinii si disciplinei militare MITRACHE CONSTANTIN
Bulai Nicolae Bogdan Drept 3956 25/04/2005 Asistenţa juridică internaţională, în materie penală, în statele membre ale Consiliului Europei MITRACHE CONSTANTIN
Naum Monica Drept 3818 26/04/2012 INFRACȚIUNILE CONTRA INTEGRITĂȚII CORPORALE ȘI SĂNĂTĂȚII PERSOANEI MITRACHE CONSTANTIN
Bahaidin Ibrahim Abdulla Drept 4976 30/04/1993 Efectele tratatelor internaționale. Îndeplinirea cu buna-credință a tratatelor MOCA GHEORGHE
Awad Morsi Taha Drept 7982 23/05/1990 The league of Arab States in contemporary international relations MOCA GHEORGHE
Ivanciu Dumitru Drept 5870 09/10/1990 Probleme ale raspunderii statelor în relatiile economice internationale MOCA GHEORGHE
Lutfy Ibrahim Ykoup Drept 8956 08/08/1990 Les immunites diplomatiques dans la pratique actuelle des relations entre états MOCA GHEORGHE
Mohammed Fathi Attar Drept 8956 08/08/1990 Permanent missions of the states to the international organizations MOCA GHEORGHE
Cocoș Stefan Drept 4230 25/06/1996 Evolutia capacitatii juridice în dreptul roman MOLCUT EMIL
Platon Ioan Drept 6856 16/12/1993 Domnia în Tarile Române pâna la instaurarea regimului fanariot (sec.XIV-XVII) MOLCUT EMIL
Lupu Mihai Drept 20 21/01/2014 Constituţionalizarea dreptului MURARU IOAN
Munteanu Elena Drept 165 07/04/2014 Reguli constituţionale privind accesul la justiţie MURARU IOAN
Mocanu Ingrid Luciana Drept 5927 02/10/2012 Raporturile constitutionale ale puterii executive cu celelalte puteri ale statului MURARU IOAN
Oprescu Mihail Adrian Drept 3818 26/04/2012 RAPORTURILE CONSTITUȚIONALE DINTRE INSTITUȚIA PARLAMENTULUI ȘI ȘEFUL STATULUI MURARU IOAN
Piștea Daniel Drept 3818 26/04/2012 Constituţionalizarea dreptului penal. MURARU IOAN
Barbu Silviu-Gabriel Drept 4387 06/06/2011 Dimensiunile constituţionale ale libertăţii individuale MURARU IOAN
Palaz Claudiu Iorga Drept 4387 06/06/2011 REGULI CONSTITUȚIONALE PRIVIND SIMBOLURILE NAȚIONALE MURARU IOAN
Peșterău Grigore Drept 4542 28/07/2010 Constituţionalitatea alegerilor prezidenţiale MURARU IOAN
Șaramet Oana Drept 4542 28/07/2010 Dimensiunea constituţională a executivului MURARU IOAN
Tomescu Ioan Drept 4542 28/07/2010 Răspunderea ministerială MURARU IOAN
Mitrofan Florina Drept 4698 14/08/2009 Protecţia constituţională a proprietăţii MURARU IOAN
Babu Vasile Drept 4887 25/07/2008 Exigenţe constituţionale în politica penală MURARU IOAN
Timiș Ion Drept 4887 25/07/2008 Exprimarea politică în cadrul instituţiei parlamentare / --- Politica şi parlamentul MURARU IOAN
Andreescu Marius Drept 1418 29/06/2007 Principiul proporţionalităţii în dreptul constituţional MURARU IOAN
Varga Attila Drept 4871 07/08/2006 Constituţionalitatea procesului legislativ MURARU IOAN
Vlădoiu Nasty Marian Drept 5764 28/11/2006 Protecţia constituţională a vieţii, integrităţii fizice şi integrităţii psihice MURARU IOAN
Big Dumitru Drept 4802 15/08/2005 Restrângerea exerciţiului libertăţilor publice MURARU IOAN
Cârstea Valentin Drept 3184 07/02/2005 Constituţionalitatea ordonanţelor Guvernului MURARU IOAN
Guțan Bianca Andrada Drept 4450 02/08/2004 Excepţia de neconstituţionalitate MURARU IOAN
Chiuzbaian Gavril Iosif Drept 3896 24/04/2003 Puterea judecatoreasca MURARU IOAN
Lupu Vasile Drept 4900 11/11/2002 Coordonarea si sistematizarea legislatiei MURARU IOAN
Brânzan Constantin Drept 4202 27/07/2001 Avocatul poporului - garantie a apararii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor MURARU IOAN
Șerban George Drept 3467 16/03/2001 Sistemele electorale şi partidele politice MURARU IOAN
Pavel Nicolae Drept 4209 20/07/2000 Egalitatea în drepturi a cetatenilor si nediscriminarea MURARU IOAN
Purdă Nicolae Drept 4209 20/07/2000 Protectia drepturilor omului MURARU IOAN
Manda Corneliu Drept 3772 05/05/1999 Administratia publica locala din România în sistemul constitutional actual MURARU IOAN
Enache Marian Drept 3428 17/03/1998 Controlul parlamentar privind activitatea executiva MURARU IOAN
Iancu Gheorghe Drept 3755 18/05/1998 Drepturile fundamentale ale cetateanului in contextul protectiei mediului inconjurator MURARU IOAN
Popa Victor Drept 4090 03/07/1998 Alegerile locale MURARU IOAN
Zlătescu Irina Drept 4230 25/06/1996 Funcția legislativă a Parlamentului MURARU IOAN
Asztalos Csaba-Ferenc Drept 4387 06/06/2011 Regimul juridic al cetăţeniei în dreptul internaţional public NĂSTASE ADRIAN
Băeșu George Drept 6468 07/12/2011 ORGANIZAȚII INTERPARLAMENTARE NĂSTASE ADRIAN
Caratas Laura-Mariana Drept 4387 06/06/2011 Instrumente juridice internaţionale pentru protecţia drepturilor omului. Evoluţia jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului NĂSTASE ADRIAN
Ispas Gabriel Liviu Drept 4387 06/06/2011 Dimensiunea parlamentară a unor instituţii internaţionale NĂSTASE ADRIAN
Neagoe Marius Robert Drept 4387 06/06/2011 Sist. judiciar român de protecţie a refugiaţilor şi a altor categorii de persoane ce necesită protecţie internaţională - în contextul proc. de aderare a României la U.E. şi de armonizare a legislaţiei în domeniul azilului politic NĂSTASE ADRIAN
Trițoiu Elena-Cristina Drept 4387 06/06/2011 Protecţia mediului înconjurător în dreptul internaţional public. Armonizarea legislaţiei naţionale privind mediul cu legislaţia Uniunii Europene NĂSTASE ADRIAN
Drăguț Marian Drept 4698 14/08/2009 CADRUL JURIDIC PRIVIND STAȚIONAREA FORȚELOR ARMATE STRĂINE PE TERITORIUL UNUI STAT ÎN TIMP DE PACE. CAZUL ROMÂNIEI NĂSTASE ADRIAN
Gâlea Ionel Drept 3658 10/04/2009 Principiul interzicerii folosirii şi ameninţării cu forţa în dreptul internaţional contemporan NĂSTASE ADRIAN
Niculae Fabian Drept 4698 14/08/2009 MODELE DE REGIONALIZARE ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE NĂSTASE ADRIAN
Nedelcu-Ienei Anda Veronica Drept 1418 29/06/2007 Dreptul la învăţătură din perspectiva protecţiei internaţionale a drepturilor omului NĂSTASE ADRIAN
Stoleru Adina-Roxana Drept 1418 29/06/2007 Terorismul in noua ordine mondiala. Importanta instrumentelor juridice de combatere a terorismului in cadrul Organizației Națiunilor Unite NĂSTASE ADRIAN
Ferariu Mihai Drept 5657 12/12/2005 Teritoriul de stat în dreptul internaţional. Frontierele de stat şi problematica modificărilor teritoriale NĂSTASE ADRIAN
Sambrook Cristina Felicia Drept 5657 12/12/2005 Legislatia internationala anticoruptie NĂSTASE ADRIAN
Aurescu Bogdan Lucian Drept 4741 25/08/2003 Conceptul de suveranitate şi supremaţia dreptului internaţional NĂSTASE ADRIAN
Jura Cristian Drept 5663 15/12/2003 Evoluţia în plan internaţional a reglementărilor privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale NĂSTASE ADRIAN
Ponta Victor Viorel Drept 5663 15/12/2003 "Curtea Penală Internaţională" - statut şi perspective NĂSTASE ADRIAN
Dragomir Ilie Iulian Drept 4387 06/06/2011 Aspecte legislative, teoretice şi de practică judiciară privind inadmisibilitatea şi necăderea ca sancţiuni procedurale penale NEAGU ION
Bararu Iosif Drept 4542 28/07/2010 Aspecte legislative, teoretice şi de practică judiciară privind cauzele penale care au ca obiect actiunile teroriste NEAGU ION
Zarafiu Andrei Drept 4542 28/07/2010 Aspecte de teorie, legislatie şi practică judiciară privind arestarea preventivă. NEAGU ION
Bogea Marius Ciprian Drept 3030 13/01/2009 Aspecte legislative, teoretice şi de practică judiciară privind sesizarea organelor de urmărire penală şi actele premergătoare urmăririi penale NEAGU ION
Ciobanu Aurel Drept 3658 10/04/2009 Aspecte teoretice, legislative şi de practică judiciară privind nulităţile ca noţiuni procedurale penale NEAGU ION
Damaschin Mircea Georgel Drept 4698 14/08/2009 Dreptul la un proces penal echitabil NEAGU ION
Nicolae Ionel Drept 3030 13/01/2009 Aspecte legislative, teoretice şi de practică judiciară privind extrădarea, categorie specifică instituţiei condiţiei juridice a străinului NEAGU ION
Ștefan Iancu Drept 4698 14/08/2009 Aspecte teoretice şi de practică judiciară privind instituţiile părţii vătămate în procesul penal NEAGU ION
Micu Bogdan Florin Drept 5837 04/11/2008 Aspecte legislative, teoretice, de practică judiciară şi drept comparat privind competenţa teritorială în materie de fraudă NEAGU ION
Hărăstășanu Angela Drept 4871 07/08/2006 Cercetarea judecătorească în cadrul procesului penal NEAGU ION
Mercan Doru Drept 3184 07/02/2005 Procedee de descoperire şi ridicare a înscrisurilor şi mijloacelor NEAGU ION
Gheorghe Dumitru Drept 4450 02/08/2004 Cercetarea judecătorească şi dezbaterile, etape importante ale judecării cauzelor penale în primă instanţă NEAGU ION
Năstase Tatiana Gabriela Drept 3876 19/05/2004 Deliberarea şi soluţionarea laturii penale în procesul penal, în primă instanţă, la judecătorie NEAGU ION
Tănăsescu Gabriel Drept 4450 02/08/2004 Mijloace procedurale de reparare şi asigurare a reparării prejudiciului în cauzele penale NEAGU ION
Dinca Valeriu Drept 5663 15/12/2003 Aspecte juridice, legislative, de practica judiciara si drept comparat, privind declaratiile martorilor ca mijloace de proba în procesul penal NEAGU ION
Marcu Paulică Drept 5663 15/12/2003 Perfecţionarea sistemului principiilor fundamentale ale procesului penal în contextul alinierii legislaţiei României la legislaţia europeană privind drepturile omului, cu privire speciala la principiile fundamentale introduse după 1990 NEAGU ION
Arion Țigănașu Jănică Drept 4900 11/11/2002 Garantarea dreptului de apărare în procesul penal. Aspecte teoretice, legislative şi de practică judiciară NEAGU ION
Jipa Cristian Drept 4198 29/07/2002 Recursul penal NEAGU ION
Manoloiu Constantin Drept 4900 11/11/2002 Acţiunea penală, aspecte legislative, teoretice şi de practică judiciară NEAGU ION
Rădescu Dumitru Drept 3570 19/04/2002 Apelul, cale ordinară de atac în procesul penal NEAGU ION
Calapodescu Diana Drept 3951 05/06/2001 Aspecte procesuale si de tactica criminalistica privind desfasurarea procesului penal în cazul infractiunilor de omor NEAGU ION
Mihai Gabriel Marcel Drept 4911 02/11/2001 Sistemul măsurilor procesual penale în România, cu privire specială la măsurile de prevenţie NEAGU ION
Oprea Gabriel Drept 3467 16/03/2001 Procedura plângerii prealabile NEAGU ION
Mocanu Ionel Drept 3337 08/03/2000 Drepturile si libertatile fundamentale ale omului: afirmarea si apararea lor in procesul penal roman NEAGU ION
Nicolae Eugenia Angela Drept 3337 08/03/2000 Procedurile speciale în materie penală NEAGU ION
Paraschiv Carmen Silvia Drept 3337 08/03/2000 Apelul - cale ordinară de atac în procesul penal NEAGU ION
Joiță Tănase Drept 3460 15/03/1999 Actiunea civila in procesul penal NEAGU ION
Ebanat Ingauta Serge Yvon Magloire Drept 5182 10/12/1998 Aspecte teoretice si de practica judiciara privind mijloacele materiale de proba in procesul penal roman si cel francez NEAGU ION
Roman Dumitru Drept 4090 03/07/1998 Sistemul masurilor de preventie procesual penal reglementate în România si Republica Moldova NEAGU ION
Doltu Ioan Drept 4268 23/07/1997 Sistemul probator în procesul penal român. - Probele şi mijloacele de probă cu priv.la declaraţiile învinutului sau ale inculpatului ca mijl. de probă în proc.penal român NEAGU ION
Straub Andreea Simona Drept 5581 MD 03/12/2013 Plângerea împotriva actelor şi măsurilor de urmărire penală NICOLAE VOLONCIU
Cheran Simona Elena Drept 4387 06/06/2011 APELUL ÎN PROCESUL PENAL NICOLAE VOLONCIU
Frățilescu Paul Mihail Drept 6468 07/12/2011 RECURSUL ÎN PROCESUL PENAL NICOLAE VOLONCIU
Macavei Sândel Lucian Drept 4387 06/06/2011 RECURSUL ÎN MATERIE PENALĂ NICOLAE VOLONCIU
Udroiu Mihail Drept 6468 07/12/2011 Agenţii provocatori EROARE!!! Administrarea probelor în procesul penal NICOLAE VOLONCIU
Bogdan Camelia Drept 4698 14/08/2009 Măsuri asigurătorii în vederea confiscării produsului infracțiunii. NICOLAE VOLONCIU
Dimitriu Alexandru Paul Drept 5304 25/09/2015 Recuperarea creanţelor prin procedura insolvenţei. PIPEREA GHEORGHE
Hinescu Daniela Arcadia Drept 3181 06/02/2015 Regimul juridic al fuziunii societăţilor comerciale. PIPEREA GHEORGHE
Atanasiu Ana Gabriela Drept 165 07/04/2014 Mecanismul juridic al afacerilor bursiere PIPEREA GHEORGHE
Călin Dragoș Drept 165 07/04/2014 Regimul juridic al societăţilor de investiţii PIPEREA GHEORGHE
Obancia Cozmin Antoniu Drept 165 07/04/2014 Efectele juridice ale procedurii insolvenţei comerciale asupra contractelor încheiate de debitorul supus acestei proceduri. PIPEREA GHEORGHE
Andrei Aurel Jean Drept 3439 12/03/2008 Particularităţile sistemului juridic român POPA NICOLAE
Popa Monica Florentina Drept 5837 04/11/2008 Sistemul juridic englez. Tendinţe actuale de evoluţie POPA NICOLAE
Văcăroiu Daniela Florentina Drept 3824 03/05/2006 Evoluţia izvoarelor dreptului. Privire specială asupra dreptului roman POPA NICOLAE
Ardeleanu Anca Monica Drept 5657 12/12/2005 Evoluţia marilor sisteme de drept contemporane POPA NICOLAE
Cordoș Carmelia - Rozalia Drept 3956 25/04/2005 Capacitatea juridică POPA NICOLAE
Dinu Eugen Drept 5657 12/12/2005 Tipologia dreptului POPA NICOLAE
Popescu Traian Drept 3184 07/02/2005 Realizarea dreptului POPA NICOLAE
Gheorghiu Luminița Drept 3876 19/05/2004 Evoluţia sistemelor juridice contemporane. (Privire specială asupra tipologiei dreptului comunitar) POPA NICOLAE
Stroescu Cristina Valeria Drept 5237 05/11/2004 Conceptul dreptului (privire specială asupra definirii dreptului) POPA NICOLAE
Parlagi Anton Petrișor Drept 5663 15/12/2003 Dreptul şi politica POPA NICOLAE
Stanomir Ioan Drept 3896 24/04/2003 Limbaj şi drept. Evoluţia vocabularului juridic constituţional până la 1866 POPA NICOLAE
Rășcanu Anton Drept 4198 29/07/2002 Obietiv şi subiectiv în drept. Privire specială asupra raportului obiectiv în legea penală POPA NICOLAE
Amuza Ion Drept 3467 16/03/2001 Obiceiul juridic POPA NICOLAE
Dănișor Gheorghe Drept 3951 05/06/2001 Principiile filosofiei hegeliene a dreptului POPA NICOLAE
Bădescu Mihai Drept 5201 23/11/2000 Sancţiunea juridică POPA NICOLAE
Mihalcea Ion Drept 4209 20/07/2000 Tehnica juridică POPA NICOLAE
Murzea Cristinel Ioan Drept 5201 23/11/2000 Rolul şi funcţiile dreptului în procesul de formare a statului naţional unitar român POPA NICOLAE
Tudor Dănuț Drept 3337 08/03/2000 Poliţia în statul de drept POPA NICOLAE
Andreiță Maria Drept 3460 15/03/1999 Tradiţii ale gândirii politico-juridice româneşti POPA NICOLAE
Grama Dumitru Constantin Drept 5086 01/07/1999 Tendintele dezvoltarii doctrinelor juridice in Moldova (Sfarsitul secolului XVIII - prima jumatate a secolului XIX) POPA NICOLAE
Moroianu Gheorghe Drept 3755 18/05/1998 Actualitatea normativismului kelsian in teoria dreptului POPA NICOLAE
Popa Dumitru Drept 3991 02/04/1997 Mass media si societatea romaneasca contemporana; Pentru o paradigma normativa a comunicarii de ma POPA NICOLAE
Craiovan Ion Drept 3944 04/05/1995 Finalitatile dreptului: o perspectiva filosofico-teoretica POPA NICOLAE
Eremia Mihail-Constantin Drept 7980 29/11/1994 Interpretarea legilor POPA NICOLAE
Costescu Nicolae Dragoș Drept 5304 25/09/2015 Regimul juridic european al prelucrării datelor cu caracter personal POPESCU CORNELIU LIVIU
Lazăr Elena Drept 5304 25/09/2015 Le droit à la vie privée et familiale des détenus dans la jurisprudence de la CEDH. POPESCU CORNELIU-LIVIU
Șerbănescu Dragoș Mihai Drept 3772 05/05/1999 Regimul juridic al transferului international de tehnologie POPESCU TUDOR R.
Buruiana Ion Vasile Drept 4230 25/06/1996 Natura juridică a arbitajului comercial internațional POPESCU TUDOR R.
Hassan Moufid Drept 5871 14/11/1996 International commercial contracts and the modification of the circumstances POPESCU TUDOR R.
Mohamed Abdel Aziz Amin Sehim Drept 6082 22/04/1994 Contractual liability in international trade law POPESCU TUDOR R.
Mohammad Daifalah Abdel Rahman Bataineh Drept 5356 08/02/1994 O.N.U.si arbitrajul international POPESCU TUDOR R.
Omar Ali El Hadidi Drept 5356 08/02/1994 Les attributions du consul en matire de droit civil et commercial POPESCU TUDOR R.
Ali Emad Shahab Drept 6856 16/12/1993 The torts in privte[sic!] international law POPESCU TUDOR R.
Preotesca Georgia Mary Drept 7365 22/12/1992 Lex mercatoria moderna POPESCU TUDOR R.
Ștefan Georg Drept 7365 22/12/1992 Contractul comercial international de lunga durata POPESCU TUDOR R.
Mohamad Adal Shammat Drept 8924 01/11/1991 The political role of the New International Economic Order for the developing countries POPESCU TUDOR R.
Oancea Dan Drept 5073 02/04/1991 Dreptul spatial si comercializarea serviciilor de telecomunicatii prin sateliti POPESCU TUDOR R.
Maniovitz Michael Drept 8956 08/08/1990 Contractul de navlosire POPESCU TUDOR R.
Mîndrilă Nicolai Drept 4198 29/07/2002 Starea de insolvenţă comercială a participanţilor la Comerţul Internaţional POPESCU TUDOR RADU
Bordea Adrian Drept 3951 05/06/2001 Uzanţele în Dreptul Comerţului Internaţional POPESCU TUDOR RADU
Mrejeru Bogdan Constantin Drept 4911 02/11/2001 Neexecutarea contractului de comerţ internaţional POPESCU TUDOR RADU
Siniteanu Mihaela Drept 3467 16/03/2001 Convenţia ONU asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri POPESCU TUDOR RADU
Crișu Ioan Drept 3337 08/03/2000 Contractul de factoring POPESCU TUDOR RADU
Manea Vasile Drept 3337 08/03/2000 Clauze care previn dificultăţile în contractele comerciale internaţionale POPESCU TUDOR RADU
Marin Anton Drept 3337 08/03/2000 Natura juridica a arbitrajului comercial international POPESCU TUDOR RADU
Meșinschi Denisia Drept 5182 10/12/1998 Contractele pe termen lung in dreptul comertului international POPESCU TUDOR RADU
Nedelea Zîna Drept 6026 27/11/2009 Studiu asupra garantiei bancare la prima cerere: drept comparat, armonizare internationala si aspecte ale semnaturii electronice în lumea bancara SITARU DRAGOS-ALEXANDRU
Arat Oana Marie Drept 20 21/01/2014 Regimul juridic al contractului internaţional de executare de lucrări, cu specială privire asupra condiţiilor generale FIDIC. SITARU DRAGOȘ ALEXANDRU
Duma Diana Drept 3818 26/04/2012 Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale străine în România SITARU DRAGOȘ ALEXANDRU
Benea Dana Iarina Drept 4387 06/06/2011 Contractul internaţional de franciză SITARU DRAGOȘ ALEXANDRU
Coriciuc Ana Maria Drept 6468 07/12/2011 Contractul de parteneriat public-privat în dreptul românesc si comparat SITARU DRAGOȘ ALEXANDRU
Cobuz - Băgnaru Alina Mioara Drept 3492 23/03/2010 Arbitrajul ad-hoc confor Regulilor Comisiei Naţiunulor Unite pentru Dreptul Comercial Internaţional SITARU DRAGOȘ ALEXANDRU
Badea Mioara Drept 3658 10/04/2009 Procesul comercial cu element de extrarigiditate SITARU DRAGOȘ ALEXANDRU
Chirilă Nicolae Drept 4698 14/08/2009 Vânzarea comercială internaţională SITARU DRAGOȘ ALEXANDRU
Pucheanu Mona-Lisa Drept 3876 19/05/2004 Norme conflictuale privind raporturile de dreptul familiei SITARU DRAGOȘ ALEXANDRU
Sofian Alina Andreia Drept 20 21/01/2014 Metodologia investigării infracţiunilor din domeniul afacerilor. STANCU EMILIAN
Merișescu Mihai Drept 3818 26/04/2012 Metodologia investigării infracţiunilor de primire de foloase necuvenite şi trafic de influenţă STANCU EMILIAN
Ciobanu Petruț Drept 4387 06/06/2011 Metodologia investigaţiei criminalistice a infracţiunilor din domeniul financiar - bancar STANCU EMILIAN
Ciocoiu Silviu Vasile Drept 4387 06/06/2011 INVESTIGAREA CRIMINALISTICĂ A ACCIDENTELOR DE NAVIGAȚIE STANCU EMILIAN
Carseli Elena Drept 3492 23/03/2010 Pruncuciderea; problematica investigaţiei criminalistice STANCU EMILIAN
Cărpinean Ion Cristian Drept 3492 23/03/2010 Particularităţile cercetării la faţa locului în cazul actelor de terorism STANCU EMILIAN
Caian Cornel Gabriel Drept 4698 14/08/2009 Corupţia în dreptul penal român STANCU EMILIAN
Gherasim Andrei Drept 6026 27/11/2009 Metodologia cercetării infracţiunilor de luare şi de dare de mită STANCU EMILIAN
Nedelcu Constantin Drept 6026 27/11/2009 Particularităţi metodologice privind investigarea criminalistică a infracţiunii de spălare a banilor STANCU EMILIAN
Enulescu Adriana Drept 4887 25/07/2008 Tehnici de identificare criminalistică a proceselor STANCU EMILIAN
Cătinean Sorin Drept 2398 15/10/2007 Elemente metodologice de investigare a infracţiunilor la regimul silvic STANCU EMILIAN
Ghena Mariana Drept 2398 15/10/2007 Ascultarea învinuitului sau inculpatului în procesul penal. Modalităţi şi procedee tactice de interogare STANCU EMILIAN
Neremza Gheorghe Drept 632 21/03/2007 Investigarea infracţiunilor din domeniul traficului de stupefiante STANCU EMILIAN
Ștefu Ion Drept 1418 29/06/2007 Procese tactice de ascultare a invinuitului (inculpatului) si a partii vatamate in cadrul procesului penal.Analiza comparativa STANCU EMILIAN
Drăghici Constantin Drept 3151 25/01/2006 Metode şi mijloace moderne de cercetare criminalistică STANCU EMILIAN
Niță Vasile Gabriel Drept 3151 25/01/2006 Aspecte ale răspunderii disciplinare a muncii / --- Elemente de investigaţie criminalistică aplicate în cercetarea infracţiunilor din domeniul traficului şi consumului de droguri STANCU EMILIAN
Lunescu Rinu Drept 3184 07/02/2005 Cercetarea penală a infracţiunilor în sistemul financiar - bancar STANCU EMILIAN
Olteanu Gabriel-Ion Drept 3184 07/02/2005 Investigarea infracţiunilor prevăzute de Codul vamal al României STANCU EMILIAN
Gherasim Traian Drept 3876 19/05/2004 Investigaţia criminalistică a unor infracţiuni din domeniul bancar STANCU EMILIAN
Măgureanu Ilie Drept 4450 02/08/2004 Metodologia investigării infracţiunilor silvice STANCU EMILIAN
Matei Gabriela Constanța Drept 5237 05/11/2004 Investigaţia criminalistică a infracţiunilor privind operele de artă şi artefactele arheologice STANCU EMILIAN
Duțescu Constantin Drept 5663 15/12/2003 Investigarea criminalistică a infracţiunilor de corupţie STANCU EMILIAN
Ionescu Florin Drept 4741 25/08/2003 Metode, procedeee şi tehnici aplicate în examinarea documentelor STANCU EMILIAN
Isac Gheorghe-Puiu Drept 4900 11/11/2002 Identificarea persoanelor prin metodele odorologiei judiciare STANCU EMILIAN
Popa Gheorghe Drept 4198 29/07/2002 Investigarea criminalistică a infracţiunilor la regimul armelor, muniţiei şi materialelor explozive STANCU EMILIAN
Vișinoiu Bogdan Drept 377 15/07/2014 Ipoteca imobiliară. Aspecte de drept comparat. STOICA VALERIU
Mușat loana Cristina Drept 3818 26/04/2012 Relativitatea si opozabilitatea contractelor civile STOICA VALERIU
Pricope Paul Drept 3818 26/04/2012 CONDIȚIILE RĂSPUNDERII CIVILE DELICTUALE. TENDINȚE DE UNIFICARE ÎN DREPTUL EUROPEAN STOICA VALERIU
Rizoiu Radu Alexandru Drept 4387 06/06/2011 GARANȚIILE REALE MOBILIARE. O ABORDARE FUNCȚIONALĂ STOICA VALERIU
Mircea Valentin Drept 377 15/07/2014 Răspunderea civilă delictuală pentru fapte ilicite în materia concurenţei comerciale. STOICA VALERIU
David Bogdan Drept 3818 26/04/2012 ACCESIUNEA IMOBILIARĂ ARTIFICIALĂ STOICA VALERIU
Toma Ioana Laura Drept 20 21/01/2014 Resoluţiunea unilaterală. STOICA VALERIU+GREGOIRE LOISEAU
Zavatin Vasilii Borisovici Drept 3554 10/03/1995 Conceptul de ordine publica în statul de drept si reflectarea lui în legislatia Republicii Moldova SUCEAVA ION
Florescu Eugenia Drept 4450 02/08/2004 Evaziunea fiscala ȘAGUNA D. D.
Calciu Elena Diana Drept 3137 MD 06/02/2013 ACTIVITATEA BUGETARĂ A UNIUNII EUROPENE ȘAGUNA DAN DROSU
Florescu Eugenia Ioana Drept 4387 06/06/2011 EVAZIUNEA FISCALĂ ȘAGUNA DAN DROSU
Gîgă Aurelia Drept 4387 06/06/2011 Obligatia bugetara ŞAGUNA DAN DROSU
Jurj Remus Drept 6468 07/12/2011 Spalarea banilor prin sistemele financiare si non financiare ŞAGUNA DAN DROSU
Zaheu Aurelian Drept 6468 07/12/2011 Combaterea internaţională a actelor şi faptelor de spălare a banilor ȘAGUNA DAN DROSU
Zdanovschi Alice Cristina Maria Drept 6468 07/12/2011 Fiscalitatea internaţională ȘAGUNA DAN DROSU
Van Dunem Alberto Jonas Drept 4542 28/07/2010 Politica fiscala ŞAGUNA DAN DROSU
Beca Nicu Drept 6026 27/11/2009 AUTONOMIA FINANCIARĂ A COMUNITĂȚILOR LOCALE ȘAGUNA DAN DROSU
Giugică Simona Drept 3658 10/04/2009 EVITAREA DUBLEI IMPUNERI INTERNAȚIONALE ȘAGUNA DAN DROSU
Morar Adrian Drept 4698 14/08/2009 REGIMUL JURIDIC AL DATORIEI VAMALE ȘAGUNA DAN DROSU
Năstase Simona Nely Drept 6026 27/11/2009 Garanţiile publice ŞAGUNA DAN DROSU
Niculeasa Irinel Mădălin Drept 4698 14/08/2009 REGIMUL JURIDIC AL COLECTĂRII OBLIGAȚIILOR FISCALE ȘAGUNA DAN DROSU
Secăreanu Liliana Maria Drept 3658 10/04/2009 REGIMUL JURIDIC AL CHELTUIELILOR PUBLICE PENTRU SĂNĂTATE ȘAGUNA DAN DROSU
Budeșu Elena Drept 4887 25/07/2008 Cardul bancar în economia modernă ȘAGUNA DAN DROSU
Danciu Adrian Petre Drept 5837 04/11/2008 Politica fiscală a statului ȘAGUNA DAN DROSU
Nițu Mihaela Drept 4887 25/07/2008 Integrarea româniei în structurile Uniunii Monetare Europene ȘAGUNA DAN DROSU
Petroșel Florin Norocel Drept 3439 12/03/2008 Evitarea dublei impuneri in relatiile internationale. ȘAGUNA DAN DROSU
Enache Traian Drept 1418 29/06/2007 Legea aplicabilă operaţiunilor bancare şi de credit cu element internaţional ȘAGUNA DAN DROSU
Iliescu Cristina Nicolae Drept 1418 29/06/2007 Obligaţia bugetară ȘAGUNA DAN DROSU
Rațiu Monica Amalia Drept 2398 15/10/2007 Operaţiunile bancare ȘAGUNA DAN DROSU
Bălan Adrian Ovidiu Drept 4871 07/08/2006 Fiscalitatea statului român ȘAGUNA DAN DROSU
Șova Dan Coman Drept 3824 03/05/2006 Fiscalitatea societăţilor comerciale ȘAGUNA DAN DROSU
Donoaică Costin-Florin Drept 3184 07/02/2005 Banca Centrală şi reglementările prudenţiale în perspectiva integrării europene ȘAGUNA DAN DROSU
Ionescu Raluca-Maria Drept 3956 25/04/2005 Falimentul bancar ȘAGUNA DAN DROSU
Nemoianu Daniela Camelia Drept 4802 15/08/2005 Evitarea dublei impuneri / --- Evitarea dublei impuneri în contextul armonizării legislaţiei româneşti cu standardele UE ȘAGUNA DAN DROSU
Ștefan Daniela Iuliana Drept 4643 30/07/2015 Paradisurile fiscale. ȘAGUNA DAN-DROSU
Bîgioi Adrian Doru Drept 377 15/07/2014 Fiscalitatea - între doctrină, reglementare şi jurisprudenţă. ȘAGUNA DAN-DROSU
Bontea Maria Loredana Drept 694 10/12/2014 Impozitarea indirectă în Uniune Europeană ȘAGUNA DAN-DROSU
Cîrjan Georgeta Luiza Drept 377 15/07/2014 Euro, moneda unică europeană ȘAGUNA DAN-DROSU
Ciucianu Anamaria Drept 165 07/04/2014 Procedura de finanţare în economia de piaţă. ȘAGUNA DAN-DROSU
Dîrvaru Sergiu lonut Drept 694 10/12/2014 Moneda unică-experienţa europeană. ȘAGUNA DAN-DROSU
Iasenciuc Ana Maria Drept 694 10/12/2014 Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate ȘAGUNA DAN-DROSU
Condor Ioan Drept 3772 05/05/1999 Evitarea dublei impuneri ŞTEFĂNESCU BRÂNDUŞA
Florica Ramona Delia Drept 6468 07/12/2011 Raspunderea Parlamentului în dreptul constitutional TĂNĂSESCU ELENA SIMINA
Vrabie Mihaela Drept 4643 30/07/2015 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene după Tratatul de la Lisabona. TĂNĂSESCU ELENA-SIMINA
Roghină Răzvan Cosmin Drept 694 10/12/2014 Logica şi efectele transplantului constituţional din 1866. TĂNĂSESCU ELENA-SIMINA
Șandru Simona Drept 4643 30/07/2015 Protecţia juridică a dreptului la viaţă privată, în contextul prelucrării datelor cu caracter personal. TĂNĂSESCU SIMINA
Donciu Irina Elena Drept 694 10/12/2014 Actele unilaterale - o noţiune sui generis în dreptul internaţional ? /-- Actele unilaterale ale statelor. Cronica unei codificări anunţate. Schiţă pentru un instrument convenţionale TĂNĂSESCU SIMINA
Rusu Horaţiu Alexandru Drept 694 10/12/2014 PROTECȚIA JURIDICĂ A DREPTURILOR FUNDAMENTALE CA VECTOR AL CONSTITUȚIONALIZĂRII DREPTULUI EUROPEAN TĂNĂSESCU SIMINA
Ogarcă Cătălina Georgeta Drept 5304 25/09/2015 Contractul de concesiune în România. Abordare comparativă cu alte state ale lumii TOFAN DANA
Cornoiu Jitărașu Nathaniel Virginiu Drept 694 10/12/2014 STATUL PONTIFICAT ÎN DREPTUL INTERNAȚIONAL DE LA ORIGINI ȘI PÂNĂ ÎN PREZENT TOFAN DANA
Petroiu Marius Drept 694 10/12/2014 PROTECȚIA INFORMAȚIILOR PRIN MODALITĂȚI ADMINISTRATIVE TOFAN DANA
Szasz Melinda Drept 694 10/12/2014 Organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale româneşti în contextul integrării în Uniunea Europeană TOFAN DANA
Verga Crina Mihaela Drept 694 10/12/2014 Locul şi rolul şefului de stat în ţările membre ale Uniunii Europene TOFAN DANA
Dima Ionuț Bogdan Drept 3930 MD 20/06/2013 RAPORTURILE DINTRE PARLAMENT, PREȘEDINTE ȘI PRIM-MINISTRU ÎN ROMÂNIA. ABORDARE COMPARATIVĂ/-- Raporturile de putere dintre Parlament, Guvern şi Preşedinte în România postcomunistă TOFAN DANA
Mihăilescu Mădălina Elena Drept 6468 07/12/2011 Sancţiunile contravenţionale. Aspecte de drept material în dreptul românesc şi comparat. TOFAN DANA
Bodoga Valeriu Drept 4542 28/07/2010 REGIMUL JURIDIC AL FRONTIERELOR ÎN DREPTUL ROMÂN ȘI COMUNITAR TOFAN DANA
Preda Mihaela Drept 6508 19/12/2012 Regimul juridic aplicabil instituţiilor de utilitate publică în România, în Franţa şi în alte state europene TOFAN DANA
Stîngă Elisabeta Drept 3492 23/03/2010 ACȚIUNEA CIVILĂ. CONDIȚII DE EXERCITARE ȘI ABUZUL DE DREPT PROCESUAL V. M. CIOBANU
Dascălu Daniel Dumitru Drept 5581 MD 03/12/2013 Contenciosul fiscal. V.M. CIOBANU
Florea Sonia Drept 3250 MD 20/02/2013 Cereri şi acţiuni în materia drepturilor de proprietate intelectuală. V.M. CIOBANU
Zidaru Gheorghe Liviu Drept 3250 MD 20/02/2013 Competenţa instanţelor judecătoreşti în dreptul procesual civil român şi german. Studiu de drept comparat V.M. CIOBANU
Ioana Livia Georgeta Drept 3818 26/04/2012 INCIDENTE PROCEDURALE PRIVIND COMPUNEREA, COMPETENȚA ȘI JUDECATA V.M. CIOBANU
Privantu Nicoleta Aurelia Drept 3930 MD 20/06/2013 Falsuri în înscrisuri VALERIAN CIOCLEI
Zaharia George CristInel Drept 3818 26/04/2012 TRAFICUL DE PERSOANE VALERIAN CIOCLEI
Ilie Andra Roxana Drept 6468 07/12/2011 Angajarea răspunderii penale a persoanei juridice VALERIAN CIOCLEI
Mioc Florentina Drept 6468 07/12/2011 Raspunderea penala a magistratului Valerian Cioclei
Vîrjan Bogdan Drept 6468 07/12/2011 INFRACȚIUNILE DE EVAZIUNE FISCALĂ VALERIAN CIOCLEI
Duţescu Cristian Mircea Drept 3818 26/04/2012 Contractul de vânzare-cumparare de actiuni VALERIU STOICA
Nicolaescu Cristina Mihaela Drept 4387 06/06/2011 REGIMURILE MATRIMONIALE CONVENȚIONALE VALERIU STOICA
Ionaș Cristina Drept 3181 06/02/2015 Contractul administrativ în dreptul românesc şi dreptul comparat. VEDINAȘ VERGINIA
Moldovan Oana Carolina Drept 3181 06/02/2015 REGIMUL DOMENIAL ÎN ROMÂNIA ȘI ITALIA, FUNDAMENTE CONSTITUȚIONALE ȘI REGIMUL EXPROPRIERII VEDINAȘ VERGINIA
Oprican Mariana Drept 4643 30/07/2015 Angajarea răspunderii guvernului. VEDINAȘ VERGINIA
Vanghelie Mariana Mihaela Drept 4643 30/07/2015 Constrângerea administrativă şi statul de drept VEDINAȘ VERGINIA
Stoian Nicolae Radu Drept 377 15/07/2014 PREFECTUL ÎN DREPTUL ROMÂNESC ȘI ÎN DREPTUL COMPARAT/--PREFECTUL ÎN DREPTUL ROMÂNESC ȘI COMPARAT VEDINAȘ VERGINIA
Tomescu Luciana Drept 377 15/07/2014 Tutela administrativă în România şi în alte state membre ale Uniunii Europene VEDINAȘ VERGINIA
Dinescu Cosmin George Drept 3250 MD 20/02/2013 Normativitatea internaţională şi rolul actorilor nonstatali în crearea acesteia VEDINAȘ VERGINIA
Mihnea Lucia Flavia Drept 3250 MD 20/02/2013 Regimul autorizării administrative în dreptul românesc şi comparat, cu privire specială asupra autorizării tacite VEDINAȘ VERGINIA
Ciobanu Alexandru Sorin Drept 3818 26/04/2012 Regimul juridic al proprietăţii publice în România şi în spaţiul Uniunii Europene / -- Principii aplicabile domeniului public în România şi în Franţa VEDINAȘ VERGINIA
Mirică Ștefania Cristina Drept 6468 07/12/2011 STATUTUL JURIDIC AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI EUROPENI VEDINAȘ VERGINIA
Pasăre Diana Iuliana Drept 4698 14/08/2009 Efectele actelor şi operaţiunilor administrative în dreptul român şi comparat VEDINAȘ VERGINIA
Vișan Liliana Drept 4698 14/08/2009 Procedura administrativă, în dreptul român şi comparat VEDINAȘ VERGINIA
Scutea Nicolae Cristian Drept 4887 25/07/2008 Principiul statului social şi implicaţiile sale în guvernare şi administraţie. Examen comparativ între sistemul de drept român şi german VEDINAȘ VERGINIA
Crișan Camelia Daciana Drept 377 15/07/2014 Exceptia de nelegalitate VEDINAȘ VERGINIA
Simion Irina Drept 5581 MD 03/12/2013 Statutul juridic al înaltului functionar public în dreptul românesc si în dreptul comparat VERGINIA VEDINAȘ
Apostolache Mihai Cristian Drept 3818 26/04/2012 Statul juridic al primarului în dreptul românesc şi în dreptul comparat VERGINIA VEDINAȘ
Ghinoiu Decebal Adrian Drept 3250 MD 20/02/2013 NORME COMUNITARE APLICABILE PROCESULUI CIVIL INTERNAȚIONAL/--Porcesul civil internaţional în lumina reglementărilor europene VIOREL MIHAI CIOBANU
Marinescu Nina Ecaterina Drept 3250 MD 20/02/2013 REVIZUIREA ȘI CONTESTAȚIA ÎN ANULARE ÎN PROCESUL CIVIL/-- Contestaţia în anulare şi revizuirea în procesul civil VIOREL MIHAI CIOBANU
Ivănescu Gabriel Florin Drept 5927 02/10/2012 HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ CIVILĂ VIOREL MIHAI CIOBANU
Crăciunescu Iulian Drept 3869 19/05/2015 Reglementarea competenţei în procesul penal VOLONCIU NICOLAE
Stelian Ion Drept 165 07/04/2014 Repararea pagubei în caz de eroare judiciară sau privare nelegală de libertate ori în alte cazuri. VOLONCIU NICOLAE
Gârcu Gheorghe Drept 3818 26/04/2012 Revizuirea hotărârilor judecătoreşti penale definitive VOLONCIU NICOLAE
Gorun Diana Elena Drept 6508 19/12/2012 Acţiunea civilă în procesul penal VOLONCIU NICOLAE
Dobrescu Cristina Daniela Drept 3492 23/03/2010 Urmărirea şi judecarea cauzelor penale cu minori VOLONCIU NICOLAE
Staicu Ion Drept 3658 10/04/2009 Executarea hotărârilor penale VOLONCIU NICOLAE
Cîrlan Ioan Drept 2398 15/10/2007 Revizuirea - cale extraordinară de atac în procesul penal VOLONCIU NICOLAE
Băcan Ion Drept 4871 07/08/2006 Exercitarea de către procuror a căilor extraordinare de atac în procesul penal VOLONCIU NICOLAE
Radu Gheorghe Drept 4871 07/08/2006 Masurile preventive în reglementarea procesual penala româna VOLONCIU NICOLAE
Tudor Marin Drept 3184 07/02/2005 Participarea procurorului în procesul penal VOLONCIU NICOLAE
Jidovu Nicu Drept 5663 15/12/2003 Dreptul la apărare al învinuitului şi inculpatului în procesul penal VOLONCIU NICOLAE
Pintea Alexandru Drept 5663 15/12/2003 Urmărirea penală, fază a procesului penal. Aspecte teoretice şi practice VOLONCIU NICOLAE
Țuculeanu Alexandru Drept 3896 24/04/2003 Ocrotirea persoanei prin mijloace de drept procesual penal VOLONCIU NICOLAE
Vasiliu Alexandru Drept 3896 24/04/2003 Teoria penală a actelor de procedură penală VOLONCIU NICOLAE
Nicolae Nicolae Anghel Drept 3951 05/06/2001 Garantarea libertăţii persoanei, prin mijloacele dreptului procesual penal VOLONCIU NICOLAE
Voinea Daniela Drept 3467 16/03/2001 Mijloacele de probă şi procedeele probatorii în procesul penal VOLONCIU NICOLAE
Pistol Ștefan Drept 5201 23/11/2000 Garantarea libertăţii persoanei în procesul penal VOLONCIU NICOLAE
Popa Flavian Alexandru Drept 165 07/04/2014 Reglementări europene şi jurisprudenţa CEDO privind măsurile preventive şi aplicarea acestora în procesul penal român. VOLONCIU NICOLAE
Gânfălean Ioan Drept 5663 15/12/2003 Reprezentarea legală şi convenţională a părţilor în procesul civil ZILBERSTEIN SAVELLY
Fruth Oprișan Despina Maria Drept 4198 29/07/2002 Puterea judecatoareasca si independenta judecatorului ZILBERSTEIN SAVELLY
Bâc Vasile Drept 4911 02/11/2001 Actele de procedură în procesul civil ZILBERSTEIN SAVELLY
Tăbârcă Mihaela Drept 5201 23/11/2000 Excepţiile procesuale în procesul civil ZILBERSTEIN SAVELLY
Homotescu Gabriel Drept 5086 01/07/1999 Soluţionarea litigiilor patrimoniale pe calea arbitrajului ZILBERSTEIN SAVELLY
Popa Marin Drept 5182 10/12/1998 Teoria generala a nulitatii actelor de procedura civila ZILBERSTEIN SAVELLY
Scrieciu Florea Drept 5182 10/12/1998 Acţiunile posesorii ZILBERSTEIN SAVELLY
Apostu Ioan Drept 3293 04/02/1997 Competenta instantelor judecatoresti în materie civila ZILBERSTEIN SAVELLY
Daghie Viorel Drept 3293 04/02/1997 Caile de atac de reformare în procesul civil ZILBERSTEIN SAVELLY
Măgureanu Florea Drept 4268 23/07/1997 Proba prin înscrisuri în procesul civil ZILBERSTEIN SAVELLY
Mrejeru Theodor Drept 4268 23/07/1997 Exceptii privind instanta judecatoreasca si procedura de judecata ZILBERSTEIN SAVELLY
Pantea Paula Drept 4268 23/07/1997 Participarea procurorului în procesul civi. ZILBERSTEIN SAVELLY
Boroi Gabriel Drept 5433 30/10/1995 Căile de atac de retractare în procesul civil ZILBERSTEIN SAVELLY