ȘCOALA DOCTORALĂ DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

Școala doctorală în Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București este dedicată pregătirii de cercetători, precum și dezvoltării cercetării avansate în cele două domenii de specializare: Psihologie și Științele Educației (Pedagogie). Aceste două ramuri științifice, deși sunt strâns legate și colaborează intensiv în cadrul școlii doctorale, au ramuri de formare doctorală relativ separată: fiecare ramură este reprezentată de conducătorii săi doctorali, abilitați doar în acea știință, evaluarea pentru admitere se face în comisii separate, iar cursurile doctorale sunt separate. Școala doctorală formează aprox. 15-20 de studenți pe an in fiecare dintre cele două ramuri (numerele variaza an de an).

Misiunea școlii doctorale este aceea de a forma cercetători redutabili în cele două ramuri științifice pe care le include, precum și de a contribui, prin intermediul coordonatorilor afiliați și a studenților doctorali, la cercetarea științifică avansată, în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației.

Școala doctorală este principalul centru de cercetare științifică al Facultății. Înțelegem cercetarea științifică avansată prin intermediul a doi indicatori. Primul indicator este acela care definește cercetarea avansată drept cercetare cu impact internațional, publicată în reviste științifice din fluxul principal internațional. Un al doilea indicator, important dar secundar și ulterior primului, este reflectarea cercetării în practică, prin intermediul unor politici publice, ghiduri de bună practică sau produse cu valoare socială sau comercială.

Directorul Școlii Doctorale în Psihologie și Științe ale Educației este Prof. Univ. Dr. Dragoș Iliescu.

Dragoș Iliescu este profesor universitar în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, unde conduce și școala doctorală. Pe lângă cariera sa academică a fost activ în consultanță de-a lungul ultimilor 20 de ani, fiind implicat sau conducând un număr de proiecte importante legate de testarea și evaluarea psihologică și educațională, în contexte comerciale sau guvernamentale, în Europa de Est, Asia, Africa și America de Sud. Interesele sale de cercetare se grupează în jurul a două mari domenii: psihologia aplicată în context ocupațional și în probleme de capital uman și testarea și evaluarea psihologică și educațională (cu o componentă interculturală puternică). Dragoș Iliescu a servit în diverse capacități oficiale pentru un număr de asociații profesionale naționale și internaționale; este fostul Președinte (Past-President) al International Test Commission (ITC). Este Editor Asociat al European Journal of Psychological Assessment și este autor a peste 100 de articole științifice, capitole de carte și cărți, printre altele fiind coordonator, împreună cu alți prestigioși colegi, al volumului premiat internațional ”International Handbook of Testing and Assessment”, publicat în 2016 la Oxford University Press și autorul monografiei ”Adapting Tests in Linguistic and Cultural Situations”, publicat în 2018 la Cambridge University Press.

Un CV detaliat poate fi downloadat de aici.

Consiliul scolii doctorale a FPSE are cinci membri. Dintre acestia doi sunt profesori ai facultatii (unul responsabil pentru ramura Psihologie si unul pentru ramura Stiintele Educatiei) doi sunt profesori din afara facultatii (din nou, unul responsabil pentru ramura Psihologie si unul pentru ramura Stiintele Educatiei) si unul este student al scolii doctorale.

Prof. Univ. Dr. Dragoș Iliescu (Universitatea din București)
Prof. Univ. Dr. Anca Nedelcu (Universitatea din București)
Prof. Univ. Dr. Aurel Clinciu (Universitatea Transilvania din Brașov)
Prof. Univ. Dr. Nicoleta Lițoiu (Universitatea Politehnică din București)
Aida Săraru (student, Universitatea din București)