DATA SUSȚINERII
10/02/2020

ORA SUSȚINERII
12:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: VLĂDESCU Irina CV
 Conducătorul științific: Prof.dr. Ion NEGREȚ CV
 Președinte comisie: Prof. dr. Ovidiu PÂNIȘOARĂ CV
 Referenți oficiali: Conf. dr. Laura CIOLAN  CV

Conf. dr. Mihai DIACONU CV

Prof. dr. Toader PĂLĂȘAN CV

 Titlul tezei de doctorat: MASTERY LEARNING: CREȘTEREA CALITĂȚII PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV PRIN IMPLEMENTAREA UNOR STRATEGII DE ÎNVĂȚARE EFICIENTĂ
 Locul susținerii: Sala de Consiliu a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei