DATA SUSȚINERII
21/02/2020

ORA SUSȚINERII
12:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: STEPAN Amalia Raluca  CV
 Conducătorul științific: Prof.dr. Mihaela ROCO  CV
 Președinte comisie: Prof. dr. Nicolae MITROFAN CV
 Referenți oficiali: Conf. dr.Florinda GOLU CV
Prof. dr. Anca MUNTEANU  CV
Conf. dr. Ioana  Mânea PANC CV
 Titlul tezei de doctorat: IMPLICAȚIILE INTELIGENȚEI EMOȚIONALE IN EVOLUTIA CARIEREI TINERILOR
 Locul susținerii: Sala de Consiliu a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei