DATA SUSȚINERII
23/01/2020

ORA SUSȚINERII
14:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: PLOPEANU Petrache CV
 Conducător științific: Prof. dr. Cătălina GÎRBEA  CV
 Președinte comisie: Prof. dr. habil. Ileana MIHĂILĂ  CV
 Referenți oficiali: Prof. dr. Carol CĂPIȚĂ CV

Prof. dr. habil. Viorica BĂLAN  CV

CS1 dr. Ovidiu CRISTEA  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: DEPĂȘIREA LIMITEI: „NOILE LUMI”ALE LUI GUILLAUME DE RUBROUCK
Locul susținerii: Sala CEREFREA, VILLA NOEL a Facultății de Limbi și Literaturi Străine