DATA SUSȚINERII
31/01/2020

ORA SUSȚINERII
12:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: NECULAU Georgiana (BLAJ) CV
 Conducătorul științific: Prof. dr. Liviu CHELCEA CV
 Președinte comisie: Conf.dr. Darie CRISTEA CV
 Referenți oficiali: Conf.dr.Raluca POPESCU(IROFTI)  CV

Prof.dr. Alin STANCU  CV

Cș.I.dr.Manuela STĂNCULESCU  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: EXCLUZIUNEA INSTITUȚIONALĂ DE LA LOCUIREA SOCIALĂ
 Locul susținerii:
Sala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială