DATA SUSȚINERII
06/03/2020

ORA SUSȚINERII
10:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: DINESCU Raluca CV
 Conducătorul științific: Prof. dr. Poliana ȘTEFĂNESCU CV
 Președinte comisie: Conf.dr. Darie CRISTEA CV
 Referenți oficiali: Prof.dr. Magdalena IORDACHE-PLATIS CV

C.ș I dr. Sorin CACE CV

C.ș.I dr. Ana-Maria ZAMFIR CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: UNIVERSITATEA ANTREPRENORIALĂ: TENDINȚE, CRISTALIZĂRI ȘI DEZVOLTĂRI VIITOARE
 Locul susținerii:
Sala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială