DATA SUSȚINERII
21/02/2020

ORA SUSȚINERII
11:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: CLOP Corneliu CV
 Conducător științific: Prof. dr. Florica BECHET CV
 Președinte comisie: Prof. dr. habil. Ileana MIHĂILĂ  CV
 Referenți oficiali: Prof. dr. habil. Ioana COSTA CV
Prof. dr. Valy CEIA CV
Conf. dr. Emanuel COȚAC  CV
 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: MANTICA ÎN EPICA ȘI DRAMATURGIA ELINĂ
Locul susținerii: Sala de Consiliu, a Facultății de Limbi și Literaturi Străine