DATA SUSȚINERII
04/02/2020

ORA SUSȚINERII
10:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Teologie Ortodoxă

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: BASICA Teodor Emanuel  CV
 Conducătorul științific: Conf. dr. Adrian-Nicolae LEMENI CV
 Președinte comisie: Pr.prof. dr. Ioan MOLDOVEANU  CV
 Referenți oficiali: Prof. dr. Remus RUS  CV

Conf. dr. Iulian DAMIAN  CV

Pr. conf. dr. Caius CUȚARU  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: RITUALURILE ȘAMANICE ȘI SEMNIFICAȚIILE LOR
Locul susținerii: Sala de Lectură a Facultăţii de Teologie Ortodoxă