DATA SUSȚINERII
26/02/2020

ORA SUSȚINERII
14:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: BACALU Alexandra-Ileana CV
 Conducător științific: Prof. dr. Mihaela IRIMIA CV
 Președinte comisie: Prof. dr. habil. Ileana MIHĂILĂ  CV
 Referenți oficiali: Conf. dr. Sorana CORNEANU CV

Conf. dr. Aloisia ȘOROP CV

Prof. dr. Mariana NEȚ CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: EIGHTEENTH-CENTURY STOIC POETICS: SHAFTESBURY, AKENSIDE, AND THE DISCIPLINE OF THE IMAGINATION
Locul susținerii: Sala de Consiliu, a Facultății de Limbi și Literaturi Străine