Susținere doctorat – PĂDURARU Marius

25 Apr 2017 - 11:00

 Doctorat anterior 2005: Școala doctorală a Facultății de Istorie
 Domeniul de doctorat: Istorie
 Autorul tezei de doctorat: PĂDURARU Marius CV
 Conducătorul științific: Prof. dr. Marcel-Dumitru CIUCĂ CV
 Președinte comisie: Prof.univ. dr. Viorel Panaite CV
 Referenți oficiali: Acad.dr. Ionel CÂNDEA CV

Prof.dr. Şarolta SOLCAN CV

Prof.dr. Cristian LUCA CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: REPREZENTANŢI AI PARTIDEI BĂLENILOR (LEURDENILOR). STATUT SOCIAL, IMPLICARE ÎN VIAŢA POLITICĂ ŞI CULTURALĂ
 Locul susținerii: Sala de Consiliu a Facultăţii de Istorie