Susținere doctorat – SHAKIR AHMED JUWAD SHAKIR

2 Oct 2017 - 13:00

 Doctorat Școală Doctorală Facultatea de Chimie
 Domeniul de doctorat: Chimie
 Autorul tezei de doctorat: SHAKIR AHMED JUWAD SHAKIR CV
 Conducătorul științific: Conf. dr. habil. Petre IONIȚĂ CV
 Preşedinte comisie: Prof. univ. dr.Camelia BALA CV
 Referenţi oficiali:

Prof. dr. Simona-Margareta COMAN CV
C. S. I dr. Oana CARP CV
Prof. Thanos SALIFOGLOU CV

 Titlul tezei de doctorat: PERSISTENT FREE RADICALS AS MEDIATORS IN OXIDATIONS
 Locul susținerii: în Amf. Gheorghe Spacu (R1) al Facultăţii de Chimie