Susținere doctorat – HAȚEG ROXANA-MARIA (GAVRILĂ)

12 Apr 2017 - 16:00

 Școala doctorală: Școala doctorală a Facultății de Ştiinţele Educaţiei şi Psihologie
 Domeniul de doctorat: Ştiinţe ale Educaţiei
 Autorul tezei de doctorat:

 

HAȚEG Roxana-Maria (GAVRILĂ) CV

 Conducătorul științific: Prof. univ. dr. Marin MANOLESCU CV
 Președinte comisie: Prof. univ. dr. Ion Ovidiu PÂNIȘOARĂ CV
 Referenți oficiali: Prof. dr. Sorin CRISTEA CV
Prof. dr. Simona SAVA CONSTANTIN CUCOȘ CV
Prof. dr. Gabriel ALBU CV
 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: ORGANIZAREA CURRICULUMULUI ȘCOLAR ȘI A EVALUĂRII DIN PERSPECTIVA ÎNVĂȚĂRII PRIN ORGANIZATORI GRAFICI
 Locul susținerii: în Sala de Consiliu a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei