Susținere doctorat – SLABU ELISABETA

10 Apr 2017 - 14:00

 Școala doctorală: Școala doctorală a Facultății de Drept
 Domeniul de doctorat: Drept
 Autorul tezei de doctorat: SLABU ELISABETA CV
 Conducătorul științific: Prof. univ. dr. Dana TOFAN CV
 Preşedintele comisiei: conf. univ. dr. Claudiu-Paul BUGLEA CV
 Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Anton TRĂILESCU CV

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail ȘANDRU CV

Conf. univ. dr. Alexandrina ȘERBAN CV

 Titlul tezei de doctorat: BUNA ADMINISTRARE ÎN SPAȚIUL ADMINISTRATIV EUROPEAN
 Locul susținerii: Sala Prof. Constantin Stoicescu a Facultăţii de Drept