Susținere doctorat – SECĂREANU V.P. Cătălin-Ionuț

6 Apr 2017 - 16:00

 Şcoală Doctorală Şcoala Doctorală a Facultatăţii de Ştiinţe Politice
 Domeniul de doctorat: Ştiinţe Politice
 Autorul tezei de doctorat: SECĂREANU  Cătălin-Ionuț CV
 Conducătorul științific: Prof. univ. dr.CARP RaduCV
 Preşedintele comisiei: Prof. univ. dr.STANOMIR Ioan CV
 Referenţi oficiali: Conf.univ.dr. DIACONU Florin CV
CȘ II dr.CIOCULESCU Șerban CV
Prof.univ.dr.IVAN Adrian CV
 Titlul tezei de doctorat: REFERENȚIALUL POLITICII EXTERNE ROMÂNEȘTI ÎNTRE 1990-2014
 Locul susținerii: Sala de Consiliu în incinta Institutului Bancar-str.Negru Vodă, nr.3