Susținere doctorat – SIMIONESCU Diana (IONESCU)

30 Mar 2017 - 12:00

 Școala doctorală: Școala doctorală a Facultății de Biologie
 Domeniul de doctorat: Biologie
 Autorul tezei de doctorat: SIMIONESCU Diana (IONESCU) CV
 Conducătorul științific: Prof. univ. dr. Veronica LAZĂR CV
 Președinte comisie: Prof. univ. dr. Otilia ZĂRNESCU CV
 Referenți oficiali: CSI.dr. Dana Magdalena Caplan CV
CSI.dr. Anca Michaela Israil CV
Conf.dr.  Ligia Ghețea CV
 
 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: MARKERI FENOTIPICI ȘI GENOTIPICI DE PATOGENITATE LA TULPINI DE STREPTOCOCI Β-HEMOLITICI IZOLATE DIN EXSUDATE NAZO-FARINGIENE
Locul susținerii: în Laboratorul de Fitopatologie  al Facultăţii de Biologie