Susținere doctorat – AMIRONESEI Sorina Elena (CIOVEIE)

31 Mar 2017 - 12:00

 Școala doctorală: Școala doctorală a Facultății de Filosofie
 Domeniul de doctorat: Filosofie
 Autorul tezei de doctorat: AMIRONESEI Sorina Elena (CIOVEIE) CV
 Conducătorul științific: Prof. univ. dr. Gheorghe VLĂDUȚESCU CV
 Președinte comisie: Prof. univ. dr. Vasile Romlus BRÂNCOVEANU CV
 Referenți oficiali: Prof. dr. Constantin ASLAM CV
Prof. dr. Ionel BUȘE CV
Conf. dr. Cristian IFTODE CV
 Titlul tezei de doctorat: Cunoaștere și participare. Sensuri ale imaginii realității sacre în iconoclasmul bizantin
 Locul susținerii: Sala Doctorate a Facultăţii de Filosofie