[table “254” not found /]
[table “251” not found /]
[table “249” not found /]
[table “248” not found /]
[table “245” not found /]
[table “240” not found /]
[table “239” not found /]
[table “236” not found /]
[table “234” not found /]
[table “233” not found /]
[table “231” not found /]
[table “230” not found /]
[table “212” not found /]
[table “221” not found /]
[table “219” not found /]
[table “220” not found /]
[table “213” not found /]
[table “203” not found /]
[table “202” not found /]
[table “201” not found /]
[table “200” not found /]
[table “199” not found /]
[table “198” not found /]
[table “194” not found /]
[table “193” not found /]
[table “192” not found /]
[table “191” not found /]
[table “189” not found /]
[table “188” not found /]
[table “187” not found /]
[table “186” not found /]
[table “185” not found /]
[table “173” not found /]
[table “172” not found /]
[table “171” not found /]
[table “170” not found /]
[table “169” not found /]
[table “168” not found /]
[table “166” not found /]
[table “165” not found /]
[table “164” not found /]
[table “167” not found /]
[table “160” not found /]
[table “159” not found /]
[table “158” not found /]
[table “142” not found /]
[table “141” not found /]
[table “140” not found /]
[table “139” not found /]
[table “138” not found /]
[table “137” not found /]
[table “150” not found /]
[table “136” not found /]
[table “135” not found /]
[table “133” not found /]
[table “131” not found /]
[table “126” not found /]
[table “148” not found /]
[table “128” not found /]
[table “127” not found /]
[table “125” not found /]
[table “121” not found /]
[table “118” not found /]
[table “117” not found /]
[table “116” not found /]
[table “115” not found /]
[table “114” not found /]
[table “113” not found /]
[table “112” not found /]
[table “111” not found /]
[table “110” not found /]
[table “109” not found /]
[table “108” not found /]
[table “107” not found /]
[table “105” not found /]
[table “104” not found /]
[table “103” not found /]
[table “102” not found /]
[table “101” not found /]
[table “100” not found /]
[table “99” not found /]
[table “98” not found /]
[table “97” not found /]
[table “96” not found /]
[table “95” not found /]
[table “94” not found /]
[table “91” not found /]
[table “85” not found /]
Nr. crt.
Nume Prenume
Subdomeniu/Specializări și Limbi străine în care
pot conduce doctorate
1Prof. univ. dr.
Silviu Angelescu
Literatură/Etnologie, Antropologie culturală, Folclor (Franceză)
2Prof. univ. dr. Mircea AnghelescuLiteratură/Istoria literaturii române, Literatură comparată
(Franceză)
3C.S.I dr. Ana-
Maria Barbu
Lingvistică/Lingvistică teoretică și computațională, Semantică lexicală, Lexicologie, Sintaxă (Engleză, Franceză)
4Prof. univ. dr. Grigore BrîncuşLingvistică/Istoria limbii
5Prof. univ. dr.
Ştefan Cazimir
Literatură/Istoria literaturii române, Literatură comparată
(Franceză)
6Prof. univ. dr.
Maria Cătănescu
Lingvistică/Poetică, stilistică, retorică şi argumentare, Abordări
inter- şi transdisciplinare (Franceză)
7Prof. univ. dr. Gheorghe ChivuLingvistică/Istoria limbii, Editare de text (Franceză)
8Prof. univ. dr.
Mihaela
Constantinescu
Literatură/Studii culturale, Studii europene (Engleză, Franceză)
9Prof. univ. dr. Nicolae ConstantinescuLiteratură/Etnologie, Antropologie culturală, Folclor (Franceză)
10Prof. univ. dr. Andrei CorneaLiteratură/Studii culturale, Studii europene (Franceză, Engleză,
Germană)
11Prof. univ. dr. Mihai DinuLiteratură/Istoria literaturii române, Literatură comparată, Comunicare şi relaţii publice (Franceză)
12Prof. univ. dr.
Ionel Enache
Literatură/Biblioteconomie (Engleză)
13Prof. univ. dr. Elena Zaharia FilipaşLiteratură/Istoria literaturii române, Literatură comparată
(Franceză)
14Prof. univ. dr. Valeria Guţu RomaloLingvistică/Morfologie, Sintaxă, Normă lingvistică, Abordări
inter- şi transdisciplinare (Franceză, Rusă, Portugheză)
15Prof. univ. dr.
Emil Ionescu
Lingvistică/Sintaxă, Semantică, Teoria limbii, Teorii ale
gramaticii şi ale lexiconului, Abordări inter- şi transdisciplinare (Franceză, Engleză)
16Prof. univ. dr. Ion
Bogdan Lefter
Literatură/Istoria literaturii române, Literatură comparată
(Engleză)
17Prof. univ. dr.
Mihaela Mancaş
Lingvistică/Poetică, stilistică, retorică şi argumentare, Abordări
inter- şi transdisciplinare (Franceză, Italiană, Portugheză)
18Prof. univ. dr.
Nicolae
Manolescu
Literatură/Istoria literaturii române, Literatură comparată
(Franceză)
19Prof. univ. dr. Mircea MartinLiteratură/Teorie literară, Istoria literaturii române, Literatură comparată (Franceză)
20Prof. univ. dr.
Florin Mihăilescu
Literatură/Istoria literaturii române, Literatură comparată
(Franceză)
21Prof. univ. dr.
Mihai Moraru
Literatură/Istoria literaturii române, Literatură comparată
(Franceză)
22Prof. univ. dr.
Cristian Moroianu
Lingvistică/Limba română contemporană (Lexicologie),
Etimologie românească, Limba literară (Italiană)
23Prof. univ. dr.
Eugen Negrici
Literatură/Istoria literaturii române, Literatură comparată
(Franceză)
24C.S.I dr. Manuela
Nevaci
Lingvistică/Dialectologie nord și sud dunăreană, Sociolingvistică, Lingvistică balcanică (Engleză, Italiană)
25Prof. univ. dr.
Florica Niculescu
Lingvistică/Istoria limbii, Lexicologie, lexicografie, Abordări
inter- şi transdisciplinare (Franceză, Italiană)
26Prof. univ. dr.
Liviu Papadima
Literatură/Istoria literaturii române, Literatură comparată
(Franceză, Engleză)
27Prof. univ. dr.
Mircea Regneală
Literatură/Biblioteconomie
28Prof. univ. dr. Liliana Ionescu- RuxăndoiuLingvistică/Istoria limbi, Pragmatică, Analiza discursului, Analiza conversaţiei, Abordări inter- şi transdisciplinare (Engleză,
Franceză)
29Prof. univ. dr.
Nicolae
Saramandu
Lingvistică/Dialectologie (Franceză, Germană)
30Prof. univ. dr.
Eugen Simion
Literatură/Istoria literaturii române, Literatură comparată
(Franceză)
31Prof. univ. dr.
Camelia Stan
Lingvistică/Morfologie, Sintaxă, Fonetică, fonologie, Istoria
limbii, Abordări inter- şi transdisciplinare (Italiană, Franceză)
32Prof. univ. dr.
Adriana
Stoichiţoiu Ichim
Lingvistică/Semantică, Lexicologie, lexicografie, Stilistică,
Abordări inter- şi transdisciplinare (Franceză)
33Prof. univ. dr.
Elena Tîrziman
Literatură/Biblioteconomie (Franceză, Engleză)
34Prof. univ. dr.
Andra Vasilescu
Lingvistică/Pragmatică, Analiza discursului, Analiza conversaţiei,
Pragmatică interculturală, Gramatică, Abordări inter- şi transdisciplinare (Engleză)
35Prof. univ. dr. Angela Bidu VrânceanuLingvistică/Semantică, Lexicologie, lexicografie, Abordări inter-
şi transdisciplinare (Franceză)
36Prof. univ. dr.
Rodica Zafiu
Lingvistică/Morfologie, Sintaxă, Stilistică, Discurs şi argumentare, Poetică, Pragmatică, Abordări inter- şi transdisciplinare (Franceză, Italiană)
37Prof. univ. dr. Mihai ZamfirLiteratură/Istoria literaturii române, Literatură comparată
(Franceză, Portugheză)
38Conf. univ. dr. Adina DragomirescuLingvistică / Sintaxă, Morfologie, Sintaxă istorică și comparată,
Contact lingvistic (Engleză, Franceză)
39Conf. univ. dr. Dubălaru Oana - AncaLiteratură/Teorie literară (teoria criticii, teoria genurilor literare), istoria ideilor literare, literatură comparată (Engleză)
[table “58” not found /]
  
Nume şi Prenumeconf. dr. PETRESCU Dragoș - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulȘtiințe Politice
Titlu tezăPATH DEPENDENCE, AGENCY AND CONTINGENCY Collective Action, Identity Politics and Transitional Justice in Romania, 1989–2019
Componenţa ComisieiProf. dr. BĂLUȚĂ Ionela - Universitatea din București
Prof. dr. PĂUNESCU Mihai - Școala Națională de Studii Politice și Administrative
C.P. I .dr. VOICU Bogdan - Institutul de Cercetare a Calității Vieții
Prof. dr. BĂDESCU Gabriel – membru supleant - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
TESTTESTTESTTESTTEST
testtesttesttesttest
testtesttesttesttest
testtesttesttesttest
testtesttesttesttest
     
COLOANA ACOLOANA BCOLOANA CCOLOANA DCOLOANA E
testtesttesttesttest
testtesttesttesttest
testtesttesttesttest
testtesttesttesttest
  
Nume şi PrenumeC.s. I dr. BAIBARAC Mihaela - CV
Universitatea la care este titularInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor
DomeniulFizică
Titlu tezăOPTICAL PROPERTIES OF COMPOSITES BASED ON CARBON NANOPARTICLES AND MACROMOLECULAR COMPOUNDS
Componenţa ComisieiProf. dr. DRAGOMAN Daniela - Universitatea din București
Prof. dr. AŞTILEAN Simion Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. ENĂCHESCU Marius - Universitatea Politehnica din Bucureşti
Prof.dr. VIZMAN Daniel – membru supleant - Universitatea de Vest din Timişoara
Prof.dr.MARDARE Diana – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeconf. dr. COSTEA Ioana Maria - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea „Al;exandru Ioan Cuza” din Iași
DomeniulDrept
Titlu tezăDREPTUL FINANCIAR-RAMURĂ TRANSVERSALĂ ÎN DREPT
Componenţa ComisieiProf. dr. ȘAGUNA Dan-Drosu - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. ROȘ Viorel - Universitatea „Nicolae Titulescu” din București
Prof.dr. DRAGOȘ Dacian Cosmin - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Prof.dr.TRĂILESCU Anton - membru supleant - Universitatea de Vest din Timișoara

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeconf. dr. GÂLEA Ion - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulDrept
Titlu tezăEVOLUȚIA SISTEMULUI NORMATIV INTERNAȚIONAL PRIN PRACTICA STATELOR, DIN PERSPECTIVA INTERESELOR DE POLITICĂ EXTERNĂ ALE ROMÂNIEI
Componența ComisieiProf. dr. AURESCU Bogdan - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. CONSTANTIN Valentin - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. DRAGOȘ Dacian - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Prof.dr. GUȚAN Bianca Andrada - membru supleant - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Data susținerii tezei de abilitare28 februarie 2020 ora 12:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultăţii de Drept
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi Prenumeprof. dr. CACE Corina - CV
Universitatea la care este titularAcademia de Studii Economice din București
DomeniulAsistență Socială
Titlu tezăINCLUZIUNEA SOCIALĂ – ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ
Data susținerii tezei de abilitare27 ianuarie 2020 ora 11:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Sociologie și Asistență Socială
Componenţa ComisieiProf. dr. Doru BUZDUCEA - Universitatea din Bucureşti
CoNf. dr. Mihai IOVU - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. Mihaela TOMIȚĂ -Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. Ioan DURNESCU – membru supleant- Universitatea din Bucureşti
Prof.dr. Daniela Tatiana ȘOITU – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport susținere teză abilitareRaport abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. POPESCU Constantin - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulStudii Culturale
Titlu teză-
Data susținerii tezei de abilitare6 ianuarie, ora10:30
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Litere, Str.Edgar Quinet, nr.5-7,
Componenţa ComisieiProf. dr. Ion Bogdan LEFTER - Universitatea din București
Prof. dr. Constantin ASLAM - Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
C.S. I dr. Valentina PRICOPIE - Institutul de Sociologie al Academiei Române
Prof.dr. Augustin IOAN - membru supleant - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti
Conf.dr. Andreea MOGOŞ – membru supleant- Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare  
Nume şi Prenumeprof. dr. BARBU Daniel Constantin - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulTeologie
Titlu tezăTEOLOGIA CA ALTERNATIVĂ LA ȘTIINȚELE SOCIALE
Componenţa ComisieiIPS Prof. dr. Ioan ROBU - Universitatea din Bucureşti
Pr. Prof. dr. Iulian FĂRĂOANU - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Pr. Conf.dr. László HOLLÓ - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Pr. Prof.dr. Jozsef MARTON – membru supleant - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Pr. Conf.dr. Lucian DÎNCĂ – membru supleant - Universitatea din București

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeconf. dr. NEMNEŞ George Alexandru - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFizică
Titlu tezăCOMPUTATIONAL STUDIES ON ADVANCED MATERIALS WITH APPLICATIONS TO NANOELECTRONIC AND OPTOELECTRONIC DEVICES
Dată susținere06 decembrie 2019 ora 14:30
Locul susțineriiAmfiteatrul 4 al Facultăţii de Fizică
Componenţa ComisieiProf. dr. Daniela DRAGOMAN - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Coriolan TIUŞAN - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. Daniel VIZMAN - Universitatea de Vest din Timişoara
Prof.dr. Cătălin PAŞCU MOCA - membru supleant - Universitatea din Oradea

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumelect.dr. NEGREA Xenia-Natalia - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
DomeniulȘtiințe ale comunicării
Titlu tezăDE LA CREDIBILITATE LA PROMISIUNILE INTENSITĂȚII. PRINCIPII STRUCTURANTE ÎN SCRIITURA JURNALISTICĂ ACTUALĂ
Data susținerii03 decembrie 2019 ora 11:00
Locul susțineriiSala 416 a Facultăţii de Jurnalism și Științele Comunicării
Componenţa ComisieiProf. dr. COMAN Mihai - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. ABRUDAN Elena - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof. dr. CLITAN Gheorghe - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. dr. COMAN Claudiu - Universitatea „Transilvania” din Brașov


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare

  
Nume şi Prenumeprof. dr. CACE Corina - CV
Universitatea la care este titularAcademia de Studii Economice din București
DomeniulAsistență Socială
Titlu tezăINCLUZIUNEA SOCIALĂ – ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ
Componenţa ComisieiProf. dr. Doru BUZDUCEA - Universitatea din Bucureşti
CoNf. dr. Mihai IOVU - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. Mihaela TOMIȚĂ -Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. Ioan DURNESCU – membru supleant- Universitatea din Bucureşti
Prof.dr. Daniela Tatiana ȘOITU – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeconf. dr. CĂTANĂ Emilia Lucia - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș
DomeniulDrept
Titlu tezăACTUL ADMINISTRATIV. ABORDARE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ. O PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ
Data susținerii28 noiembrie 2019 ora 10:00
Locul Susținerii Sala de Consiliu a Facultăţii de Drept
Componenţa ComisieiProf. dr. VEDINAȘ Verginia - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. TRĂILESCU Anton - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. DĂNIȘOR Dan Claudiu - Universitatea din Craiova
Prof.dr. DRAGOȘ Dacian Cosmin - membru supleant - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul comisiei de abilitareRaportul comisiei de abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. POPESCU Constantin - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulStudii Culturale
Titlu teză-
Componenţa ComisieiProf. dr. Ion Bogdan LEFTER - Universitatea din București
Prof. dr. Constantin ASLAM - Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
C.S. I dr. Valentina PRICOPIE - Institutul de Sociologie al Academiei Române
Prof.dr. Augustin IOAN - membru supleant - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti
Conf.dr. Andreea MOGOŞ – membru supleant- Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeconf. dr. CĂTANĂ Emilia Lucia - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș
DomeniulDrept
Titlu tezăACTUL ADMINISTRATIV. ABORDARE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ. O PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ
Componenţa ComisieiProf. dr. VEDINAȘ Verginia - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. TRĂILESCU Anton - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. DĂNIȘOR Dan Claudiu - Universitatea din Craiova
Prof.dr. DRAGOȘ Dacian Cosmin - membru supleant - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeC.S. I GYÖRGY Enikö - CV
Universitatea la care este titularInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei
DomeniulFizică
Titlu tezăLASER-ASSISTED SYNTHESIS AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF ADVANCED MATERIALS
Titlu tezăLASER-ASSISTED SYNTHESIS AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF ADVANCED MATERIALS
Titlu tezăLASER-ASSISTED SYNTHESIS AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF ADVANCED MATERIALS
Componenţa ComisieiProf. dr. DRAGOMAN Daniela - Universitatea din București
Prof. dr. MARDARE Diana - Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Prof.dr. ENĂCHESCU Marius - Universitatea Politehnica din Bucureşti
Prof.dr. VIZMAN Daniel – membru supleant - Universitatea de Vest din Timişoara
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeconf. dr. NEDELCU Mihaela Isabela - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăSTRUCTURA ȘI DINAMICA LIMBII ROMÂNE. ASPECTE SINCRONICE ȘI DIACRONICE
Data susținerii12 septembrie 2019 ora 11:00
Locul susțineriiSala de Consiliu a Facultății de Litere
Componenţa ComisieiProf. dr. Emil IONESCU - Universitatea din București
Prof. dr. Alexandru GAFTON - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
Prof. dr. Petre Gheorghe BÂRLEA - Universitatea „Ovidius” din Constanța
Prof. dr. Mihaela GHEORGHE - membru supleant - Universitatea „Transilvania” din Brașov
C.S. I dr. habil. Ioana FEODOROV – membru supleant - Institutul de Studii Sud-Est Europene

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul comisiei de abilitareRaportul comisiei de abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. NEMNEŞ George Alexandru - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFizică
Titlu tezăCOMPUTATIONAL STUDIES ON ADVANCED MATERIALS WITH APPLICATIONS TO NANOELECTRONIC AND OPTOELECTRONIC DEVICES
Componenţa ComisieiProf. dr. Daniela DRAGOMAN - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Coriolan TIUŞAN - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. Daniel VIZMAN - Universitatea de Vest din Timişoara
Prof.dr. Cătălin PAŞCU MOCA - membru supleant - Universitatea din Oradea

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeC.S. I TIMOTIN Emanuela-Cristina - CV
Universitatea la care este titularInstitutul de Ligvistică al Academiei Române “Iorgu Iordan-Al. Rosetti”
DomeniulFilologie
Titlu tezăCONTRIBUȚII LA STUDIUL LIMBII ROMÂNE VECHI. EDIȚII DE TEXTE ȘI ISTORIA LIMBII LITERARE
Data susținerii tezei de abilitare11 septembrie 2019 ora 11:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Litere
Componenţa ComisieiProf. dr. Gheorghe CHIVU - Universitatea din București
Acad. Sabina ISPAS - Institutul de Etnografie și Folclor “Constantin Brăiloiu”
Prof.dr.Alexandru GAFTON - Universitatea “ Al. I. Cuza” din Iași
Prof.dr. Petre Gheorghe BÂRLEA - membru supleant - Universitatea „Ovidius” din Constanța
Conf. dr. habil. Mihaela Cecilia POPESCU – membru supleant - Universitatea din Craiova
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul comisiei de abilitareRaportul comisiei de abilitare
  
Nume şi PrenumeC.S. II. dr.TIMOTIN Andrei Constantin - CV
Universitatea la care este titularINSTITUTUL DE STUDII SUD – EST EUROPENE
DomeniulIstorie
Data susținerii tezei de abilitare18 septembrie 2019 ora 10:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Istorie
Componenţa ComisieiAcad. dr. POP Ioan Aurel - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca
Prof. dr. SCHMITT Oliver - Universitatea din Viena
Prof.dr. MURGESCU Bogdan - Universitatea din București
Prof.dr. PLATON Alexandru Florin - membru supleant - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
Prof. dr. GHITTA Ovidiu – membru supleant - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul comisiei de abilitareRaportul comisiei de abilitare
  
Nume şi Prenumelect.dr. NEGREA Xenia-Natalia - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
DomeniulȘtiințe ale comunicării
Titlu tezăDE LA CREDIBILITATE LA PROMISIUNILE INTENSITĂȚII. PRINCIPII STRUCTURANTE ÎN SCRIITURA JURNALISTICĂ ACTUALĂ
Componenţa ComisieiProf. dr. COMAN Mihai - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. ABRUDAN Elena - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof. dr. CLITAN Gheorghe - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. dr. COMAN Claudiu - Universitatea „Transilvania” din Brașov


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeconf. dr. GÂLEA Ion - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulDrept
Titlu tezăEVOLUȚIA SISTEMULUI NORMATIV INTERNAȚIONAL PRIN PRACTICA STATELOR, DIN PERSPECTIVA INTERESELOR DE POLITICĂ EXTERNĂ ALE ROMÂNIEI
Componenţa ComisieiProf. dr. AURESCU Bogdan - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. CONSTANTIN Valentin - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. DRAGOȘ Dacian - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Prof.dr. GUȚAN Bianca Andrada - membru supleant - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeconf. dr. PETRESCU Cristina - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
DomeniulIstorie
Titlu tezăCOMMUNISM AND ITS LEGACY HISTORICAL RECONSTRUCTIONS, PUBLIC DEBATES AND PERSONAL MEMORIES
Data susțienrii 04 septembrie 2019 ora 11:00
Locul susțineriiSala de Consiliu a Facultății de Istorie
Componenţa ComisieiProf. dr. MULLER Florin - Universitatea din București
Prof. dr. SĂLĂGEAN Marcela - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca
Prof.dr. POP Adrian - Școala Națională de Studii Politice și Administrative
Prof.dr. VLAD Laurențiu - membru supleant - Universitatea din București
C.S.I. dr. CHIPER Ioan – membru supleant - Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport comisie abilitareRaportul comisiei de abilitare
  
Nume şi PrenumeC.S. II. dr.TIMOTIN Andrei Constantin - CV
Universitatea la care este titularINSTITUTUL DE STUDII SUD – EST EUROPENE
DomeniulIstorie
Titlu tezăISTORIA RELIGIOASĂ A BIZANȚULUI MEDIEVAL ȘI RECEPTAREA TRADIȚIEI BIZANTINE ÎN CULTURA ROMÂNĂ
Componenţa ComisieiAcad. dr. POP Ioan Aurel - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca
Prof. dr. SCHMITT Oliver - Universitatea din Viena
Prof.dr. MURGESCU Bogdan - Universitatea din București
Prof.dr. PLATON Alexandru Florin - membru supleant - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
Prof. dr. GHITTA Ovidiu – membru supleant - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor

  
Nume şi Prenumeconf. dr. PETRESCU Cristina - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
DomeniulIstorie
Titlu tezăCOMMUNISM AND ITS LEGACY HISTORICAL RECONSTRUCTIONS, PUBLIC DEBATES AND PERSONAL MEMORIES
Componenţa ComisieiProf. dr. MULLER Florin - Universitatea din București
Prof. dr. SĂLĂGEAN Marcela - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca
Prof.dr. POP Adrian - Școala Națională de Studii Politice și Administrative
Prof.dr. VLAD Laurențiu - membru supleant - Universitatea din București
C.S.I. dr. CHIPER Ioan – membru supleant - Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor

  
Nume şi PrenumeC.S. I TIMOTIN Emanuela-Cristina - CV
Universitatea la care este titularInstitutul de Ligvistică al Academiei Române “Iorgu Iordan-Al. Rosetti”
DomeniulFilologie
Titlu tezăCONTRIBUȚII LA STUDIUL LIMBII ROMÂNE VECHI. EDIȚII DE TEXTE ȘI ISTORIA LIMBII LITERARE
Componenţa ComisieiProf. dr. Gheorghe CHIVU - Universitatea din București
Acad. Sabina ISPAS - Institutul de Etnografie și Folclor “Constantin Brăiloiu”
Prof.dr.Alexandru GAFTON - Universitatea “ Al. I. Cuza” din Iași
Prof.dr. Petre Gheorghe BÂRLEA - membru supleant - Universitatea „Ovidius” din Constanța
Conf. dr. habil. Mihaela Cecilia POPESCU – membru supleant - Universitatea din Craiova
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeconf. dr. NEDELCU Mihaela Isabela - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăSTRUCTURA ȘI DINAMICA LIMBII ROMÂNE. ASPECTE SINCRONICE ȘI DIACRONICE
Componenţa ComisieiProf. dr. Emil IONESCU - Universitatea din București
Prof. dr. Alexandru GAFTON - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
Prof. dr. Petre Gheorghe BÂRLEA - Universitatea „Ovidius” din Constanța
Prof. dr. Mihaela GHEORGHE - membru supleant - Universitatea „Transilvania” din Brașov
C.S. I dr. habil. Ioana FEODOROV – membru supleant - Institutul de Studii Sud-Est Europene

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeexpert dr. BUDEANCĂ Florin Cosmin - CV
Universitatea la care este titularInstitutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
DomeniulIstorie
Titlu tezăCOMUNISMUL ȘI POST-COMUNISMUL ROMÂNESC ÎNTRE ISTORIE ȘI MEMORIE
Data și ora susținerii27 iunie 2019 ora 10:00
Locul susțineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Istorie
Componenţa ComisieiProf. dr. Bogdan MURGESCU - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Sorin RADU - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Prof.dr. Lavinia STAN - St. Francis Xavier University, Canada
Prof.dr. Vladimir PASTI - membru supleant - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport ul comisiei de abilitareRaportul comisiei de abilitare
  
Nume şi Prenumelector dr. TUDORIE Ionuţ-Alexandru - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulStudii culturale
Titlu tezăISTORIA BISERICEASCĂ SUB SEMNUL DIALOGULUI (STUDII DE CAZ DE LA APOLOGEŢII CREŞTINI LA DIALOGUL TEOLOGIC CONTEMPORAN
Data și ora susținerii2 iulie 2019 ora 16:00
Locul susțineriiSala de Consiliu a Facultății de Litere
Componenţa ComisieiProf.dr.habil. Caius DOBRESCU - Universitatea din București
Acad.prof.dr. Ioan-Aurel POP - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca
Prof. dr. Lucian TURCESCU - Concordia University, Montreal
Prof.dr. Bogdan MURGESCU - membru supleant - Universitatea din București
Prof.dr. Ioan ICĂ- membru supleant - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul comisiei de abilitareRaportul comisiei de abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. BERBINSCHI Sonia - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăUNE APPROCHE DYNAMIQUE DU SENS
Data și ora susținerii19 iunie 2019 ora 10:00
Locul susțineriiSala de Consiliu
a Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine
Componenţa ComisieiProf. dr. Rodica ZAFIU - Universitatea din București
Prof. dr. Cristiana TEODORESCU - Universitatea din Craiova
Prof.dr.habil. Felicia DUMAS - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. habil.Gabriela Olimpia SCRIPNIC – membru supleant - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Prof.dr.Sanda-Maria ARDELEANU – membru supleant - Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Prof.dr.Marina MUREŞANU – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. TIGĂU Alina Mihaela - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăTHE SYNTAX AND SEMANTICS OF INTERNAL ARGUMENTS
Data și ora susținerii21 iunie 2019, ora 10:00
Locul susțineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine
Componenţa ComisieiProf. dr. Andrei AVRAM - Universitatea din București
Prof. dr. Ştefan OLTEAN - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. Rodica DIMITRIU - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. Ioan LĂZĂRESCU – membru supleant - Universitatea din București
Prof.dr. Anca CEHAN – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. Rodica ALBU – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi Prenumeconf.dr. VIȘAN Ruxandra - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăLEXICOGRAPHY AND IDEOLOGY IN THE HISTORY OF ENGLISH (Lexicografie și ideologie în istoria limbii engleze)”
Data și ora susținerii 22 iunie 2019, ora 10;00
Locul susțineriiSala James Joyce, sediul din strada Pitar Moș a Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine
Componenţa ComisieiProf.dr.habil. AVRAM Andrei - Universitatea din București
C.S.I. dr. NEȚ Mariana - Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române
Prof. dr. OLTEAN Ștefan - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca
Prof.dr. DIMITRIU Rodica - membru supleant - Universitatea Al.I. Cuza din Iași
Prof.dr. ALBU Rodica - membru supleant - Universitatea Al.I. Cuza din Iași
Prof.dr. CEHAN Dana Anca - Universitatea Al.I. Cuza din Iași


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. TĂNASE-DOGARU Mihaela Valentina - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăTHE SYNTAX OF NOMINAL CONSTELLATIONS EXPRESSIONS OF QUANTITY, QUALITY, ADNOMINAL DATIVES AND NOMINAL COORDINATION
(SINTAXA CONSTELAȚIILOR NOMINALE EXPRESII ALE CANTITĂȚII, CALITĂȚII, DATIVELE ADNOMINALE ȘI COORDONAREA)
Data și ora susținerii21 iunie ora 13:00
Locul susțineriiSala de Consiliu FLLS, str. Pitar Moș 11-13
Componenţa ComisieiProf. dr. Larisa AVRAM - Universitatea din București
Prof. dr. Ştefan OLTEAN - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr.Rodica DIMITRIU - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. Anca CEHAN – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Conf.dr. habil. Adina DRAGOMIRESCU – membru supleant - Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, Bucureşti
Prof.dr. Rodica ALBU – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. TĂNASE-DOGARU Mihaela Valentina - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăTHE SYNTAX OF NOMINAL CONSTELLATIONS EXPRESSIONS OF QUANTITY, QUALITY, ADNOMINAL DATIVES AND NOMINAL COORDINATION
(SINTAXA CONSTELAȚIILOR NOMINALE EXPRESII ALE CANTITĂȚII, CALITĂȚII, DATIVELE ADNOMINALE ȘI COORDONAREA)
Componenţa ComisieiProf. dr. Larisa AVRAM - Universitatea din București
Prof. dr. Ştefan OLTEAN - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr.Rodica DIMITRIU - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. Anca CEHAN – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Conf.dr. habil. Adina DRAGOMIRESCU – membru supleant - Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, Bucureşti
Prof.dr. Rodica ALBU – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeexpert dr. BUDEANCĂ Florin Cosmin - CV
Universitatea la care este titularInstitutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
DomeniulIstorie
Titlu tezăCOMUNISMUL ȘI POST-COMUNISMUL ROMÂNESC ÎNTRE ISTORIE ȘI MEMORIE
Componenţa ComisieiProf. dr. Bogdan MURGESCU - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Sorin RADU - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Prof.dr. Lavinia STAN - St. Francis Xavier University, Canada
Prof.dr. Vladimir PASTI - membru supleant - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeconf. dr. GEORGESCU Sergiu Emil - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulBiologie
Titlu tezăSTUDII MOLECULARE ASUPRA UNOR RASE LOCALE ȘI SPECII PERICLITATE DIN ROMÂNIA
Componenţa ComisieiProf. dr. Otilia ZĂRNESCU - Universitatea din București
Acad.Prof. dr. Octavian POPESCU - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca
Conf.dr. Lucian GORGAN - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. Marieta COSTACHE – membru supleant - Universitatea din București
Prof.dr.Andreea Iren ŞERBAN – membru supleant - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeconf. dr. TIGĂU Alina Mihaela - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăTHE SYNTAX AND SEMANTICS OF INTERNAL ARGUMENTS
Componenţa ComisieiProf. dr. Andrei AVRAM - Universitatea din București
Prof. dr. Ştefan OLTEAN - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. Rodica DIMITRIU - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. Ioan LĂZĂRESCU – membru supleant - Universitatea din București
Prof.dr. Anca CEHAN – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. Rodica ALBU – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeconf. dr. BERBINSCHI Sonia - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăUNE APPROCHE DYNAMIQUE DU SENS
Componenţa ComisieiProf. dr. Rodica ZAFIU - Universitatea din București
Prof. dr. Cristiana TEODORESCU - Universitatea din Craiova
Prof.dr.habil. Felicia DUMAS - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. habil.Gabriela Olimpia SCRIPNIC – membru supleant - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Prof.dr.Sanda-Maria ARDELEANU – membru supleant - Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Prof.dr.Marina MUREŞANU – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeconf. dr. MURĂRUȘ Ioana Valetina - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăUT LINGUA POESIS Perspective în cercetarea stilistică și retorico-pragmatică a limbii române
Componenţa ComisieiProf. dr. Rodica ZAFIU - Universitatea din București
Prof. dr. Alexandru GAFTON -Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
Prof.dr.Petre Gheorghe BÂRLEA - Universitatea „Ovidius” din Constanța
Prof.dr. Liana POP - membru supleant -Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca
Prof.Luminița HOARȚĂ CĂRĂUȘU – membru supleant - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumelector dr. TUDORIE Ionuţ-Alexandru - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulStudii culturale
Titlu tezăISTORIA BISERICEASCĂ SUB SEMNUL DIALOGULUI (STUDII DE CAZ DE LA APOLOGEŢII CREŞTINI LA DIALOGUL TEOLOGIC CONTEMPORAN
Componenţa ComisieiProf.dr.habil. Caius DOBRESCU - Universitatea din București
Acad.prof.dr. Ioan-Aurel POP - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca
Prof. dr. Lucian TURCESCU - Concordia University, Montreal
Prof.dr. Bogdan MURGESCU - membru supleant - Universitatea din București
Prof.dr. Ioan ICĂ- membru supleant - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeconf. dr. MURĂRUȘ Ioana Valetina - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăUT LINGUA POESIS Perspective în cercetarea stilistică și retorico-pragmatică a limbii române
Data și ora susținerii tezei de abilitare01 aprilie 2019 ora 10:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Litere
Componenţa ComisieiProf. dr. Rodica ZAFIU - Universitatea din București
Prof. dr. Alexandru GAFTON - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
Prof.dr.Petre Gheorghe BÂRLEA - Universitatea „Ovidius” din Constanța
Prof.dr. Liana POP - membru supleant - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca
Prof.Luminița HOARȚĂ CĂRĂUȘU – membru supleant - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeconf. dr. ALMĂȘAN Maria Adriana - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulDrept
Titlu tezăABORDAREA MODERNĂ ȘI INTERDISCIPLINARĂ A DREPTULUI CIVIL ȘI A DREPTULUI CONCURENȚEI
Data și ora susținerii tezei de abilitare29 martie 2019 ora 11:30
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Drept
Componenţa ComisieiProf. emerit.dr. BÎRSAN Corneliu - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. POP Liviu - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Prof.dr. ROȘ Viorel - Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti
Prof.dr. JUGASTRU Călina - membru supleant - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul susținerii tezei de abilitareRaportul comisiei de abilitare
  
Nume şi Prenumec.ș.I dr. MELINTE Mihaela- Carmen - CV
Universitatea la care este titularInstitutul .Național de Geologie și Geoecologie Marină
DomeniulGeologie
Titlu tezăCRETACEOUS OCEANIC ANOXIC EVENTS AND OXIC-ANOXIC CHANGES IN THE TETHYAN REALM: CAUSES AND CONSEQUENCES
Data și ora susținerii tezei de abilitare28 martie 2019 ora 16: 00
Locul susținerii tezei de abilitareAmf. 2 A (B-dul Nicolae Bălcescu nr.1) al Facultăţii de Geologie și Geofizică
Componenţa ComisieiProf. dr. habil. POPA Mihai-Emilian - Universitatea din Bucureşti
C.ș.I dr. SEGHEDI Ioan - Institutul de Geodinamică „Sabba Ștefănescu” al Academiei Române
C.ș.I dr. MUNTEANU Marian - Institutul Geologic al României
C.ș.I dr. JIPA Dan - membru supleant - Institutul .Național de Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar)
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeconf.dr. VIȘAN Ruxandra - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăLEXICOGRAPHY AND IDEOLOGY IN THE HISTORY OF ENGLISH (Lexicografie și ideologie în istoria limbii engleze)”
Componenţa ComisieiProf.dr.habil. AVRAM Andrei - Universitatea din București
C.S.I. dr. NEȚ Mariana - Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române
Prof. dr. OLTEAN Ștefan - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca
Prof.dr. DIMITRIU Rodica - membru supleant - Universitatea Al.I. Cuza din Iași
Prof.dr. ALBU Rodica - membru supleant - Universitatea Al.I. Cuza din Iași
Prof.dr. CEHAN Dana Anca - Universitatea Al.I. Cuza din Iași


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumec.ș.I dr. MELINTE Mihaela- Carmen - CV
Universitatea la care este titularInstitutul .Național de Geologie și Geoecologie Marină
DomeniulGeologie
Titlu tezăCRETACEOUS OCEANIC ANOXIC EVENTS AND OXIC-ANOXIC CHANGES IN THE TETHYAN REALM: CAUSES AND CONSEQUENCES
Componenţa ComisieiProf. dr. habil. POPA Mihai-Emilian - Universitatea din Bucureşti
C.ș.I dr. SEGHEDI Ioan - Institutul de Geodinamică „Sabba Ștefănescu” al Academiei Române
C.ș.I dr. MUNTEANU Marian - Institutul Geologic al României
C.ș.I dr. JIPA Dan - membru supleant - Institutul .Național de Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar)

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeconf. dr. ALMĂȘAN Maria Adriana - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulDrept
Titlu tezăABORDAREA MODERNĂ ȘI INTERDISCIPLINARĂ A DREPTULUI CIVIL ȘI A DREPTULUI CONCURENȚEI
Componenţa ComisieiProf. emerit.dr. BÎRSAN Corneliu - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. POP Liviu - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Prof.dr. ROȘ Viorel - Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti
Prof.dr. JUGASTRU Călina - membru supleant - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
[table “4” not found /]
  
Nume şi PrenumeC.S. I GYÖRGY Enikö - CV
Universitatea la care este titularInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei
DomeniulFizică
Titlu tezăLASER-ASSISTED SYNTHESIS AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF ADVANCED MATERIALS
Componenţa ComisieiProf. dr. DRAGOMAN Daniela - Universitatea din București
Prof. dr. MARDARE Diana - Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Prof.dr. ENĂCHESCU Marius - Universitatea Politehnica din Bucureşti
Prof.dr. VIZMAN Daniel – membru supleant - Universitatea de Vest din Timişoara
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
[table “2” not found /]
DomeniulȘcoala doctoralăDirectorAdresă site școală doctorală
MATEMATICĂŞCOALA DOCTORALĂ PENTRU DOMENIUL MATEMATICĂSite
INFORMATICĂŞCOALA DOCTORALĂ PENTRU DOMENIUL INFORMATICĂSite
FIZICĂŞCOALA DOCTORALĂ DE FIZICĂSite
CHIMIEŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE
BIOLOGIEŞCOALA DOCTORALĂ BIOLOGIE
ȘTIINȚA MEDIULUIŞCOALA DE STUDII UNIVERSITARE DOCTORALE IN DOMENIUL ECOLOGIE
GEOLOGIEŞCOALA DOCTORALĂ PENTRU DOMENIUL GEOLOGIE
GEOGRAFIEŞCOALA DOCTORALĂ “SIMION MEHEDINŢI – NATURA ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ” PENTRU DOMENIUL GEOGRAFIE
ISTORIEŞCOALA DOCTORALĂ PENTRU DOMENIUL ISTORIE
FILOSOFIEŞCOALA DOCTORALĂ PENTRU DOMENIUL FILOSOFIE
SOCIOLOGIEŞCOALA DOCTORALĂ PENTRU DOMENIUL SOCIOLOGIE
ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRIIŞCOALA DOCTORALĂ PENTRU DOMENIUL ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
ŞTIINŢE POLITICEŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢĂ POLITICĂ
PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEIŞCOALA DOCTORALĂ PENTRU DOMENIILE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
DREPTŞCOALA DOCTORALĂ – DREPT
ŞCOALA DOCTORALĂ DIN CADRUL FACULTĂŢII DE LITERE
ŞCOALA DOCTORALĂ “SPAŢIU, IMAGINE, TEXT, TERITORIU”
FILOLOGIEŞCOALA DE LIMBI ŞI IDENTITĂŢI CULTURALE (LIMBI STRĂINE)
FILOLOGIEŞCOALA DE STUDII LITERARE ŞI CULTURALE (LIMBI STRĂINE)
TEOLOGIEŞCOALA DOCTORALĂ DIN FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
TEOLOGIEŞCOALA DOCTORALĂ DE TEOLOGIE ŞI STUDII RELIGIOASE